2009.gadā Kazdangā

Kā pieteikties?

Dalības maksa ir Ls80 no cilvēka, bet no 3 līdz 7 gadiem - Ls40. Kodolģimenei dalības maksa - Ls280.

Ārzemju latviešu dalības maksa -  $250 no personas, $625 no kodolģimenes. 

Pieteikties nometnei var rakstot nometnes vadītājai Daigai Bitiniecei e-pastā:

daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv vai Pļavas ielā 5 – 23, Kuldīgā, LV – 3301. Jautājumus var uzdot pa tālruni 29463930.

Ārzemju latviešiem pieteikties pie Līgas un Arnolda Rupertiem: liga3x3@inserv.net vai 2141 Brunsink N.E. Grand Rapids, MI, 49503, USA.

Tālr. 616 4568023.

Tuvojas 3x3 nometne Kazdangā

Nākamvasar, no 19. līdz 26. jūlijam Kazdangā notiks pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometne. Tā būs 36. nometne Latvijā. Liepājas rajonā līdz šim notikušas divas - Pāvilostā 1993. gadā, Rucavā – 2001. gadā.


Kas ir 3x3 

Ko nozīmē šis nosaukums? Tā skaidrojums pieder Līgai Rupertei  no Pasaules brīvo latviešu apvienības izglītības padomes -  nometne kopā pulcē trīs vienības – mātes, tēvus un bērnus, kā arī trīs paaudzes – visjaunāko, vidējo un vecāko. Kopš 1990. gada, kad nometne no Amerikas  atceļoja uz Latviju, tās nosaukumam ir trešā jēga – tā pulcē latviešus no visas pasaules – no rietumiem, no austrumiem un no Latvijas.

Nometnes būtība ir palīdzēt saglabāt latvisko identitāti ārzemju latviešos un palīdzēt novērtēt to pašmāju latviešiem.

Latvieši no vairākām valstīm

Nometne ar laipnu Kazdangas ļaužu atbalstu radusi mājvietu Kazdangas Profesionālajā vidusskolā, bet tās darbība norisināsies arī kultūras centrā, parkā, sporta laukumā utt. 


View Larger Map

Pirmo reizi nometnes organizēšanas darba grupa Kazdangā pulcējās jau pavasarī. Lai labi noorganizētu tik kuplu un plaši pārstāvētu pasākumu (paredzams, ka piedalīsies latvieši no 8-9 valstīm), bez vietējo atbalsta un atsaucības neiztikt. Nometne paredzēta 300 dalībniekiem. Tajā par lektoriem kā brīvprātīgie – bez atlīdzības – strādās gan Latvijā, gan pasaulē atzīti savas jomas profesionāļi, tāpēc šī ir vienīgā nometne Latvijā par samērīgu maksu, turklāt piedaloties visai ģimenei, ir atlaides.Dalības maksa ir Ls 80 no cilvēka, bet no 3 līdz 7 gadiem - Ls 40. Kodolģimenei dalības maksa - Ls 280.

Ārzemju latviešu dalības maksa -  $ 250 no personas, $ 625 no kodolģimenes. 


Kāpēc vērts piedalīties

Tā kā nometnes pamata moto ir latvisku zināšanu apguve, arī Kazdangas 3x3 nometnē liela daļa ieviržu būs veltītas folkloras un seno latviešu amatu apguvei.

Nometnē vairākās ievirzēs varēs apgūt psiholoģijas zinības - nodarbības vadīs psiholoģes Līga Ruperte, Māra Tupese (ASV), Solveiga Miezīte (Kanāda). Mācītājs Māris Ķirsons no Kanādas vadīs ētikas un reliģijas ievirzi, baltu valodas varēs pētīt kopā ar valodnieku Austri Grasi. Kustību teātri vadīs Lilija un Edgars Lipori. Ievērojama vieta nometnē paredzēta folklorai – sākot no vismazākajiem. Te darboties solījusi Ilga Reizniece, Dace Prūse, Ina Celitāne. Varēs mācīties keramiku, rotkalšanu, apgūt dziedniecības, latviskas virtuves u.c. gudrības. 

Vēl nometnē mācīsimies, kā mūsdienās var tikt pie sava tautas tērpa, apgleznosim stiklu, veidosim  cepures no doņiem un kļavlapām utt. Savas nodarbības būs bērniem, viņi veidos savu animācijas filmu, kopā ar Lailu un Jāni Kirmuškām darbosies ar lellēm, zīmēs, iepazīs dabas takas, pavisam mazajiem kopā ar vecākiem būs bēbīšu skola. Daudzveidīgas būs nometnes vakara programmas. Viens no skaistākajiem mirkļiem būs pazīstamās vijolnieces Rasmas Lielmanes un pianista Venta Zilberta koncerts. Būs tradicionālais daudzinājums, kurā piedalīsies vīru folkloras kopa Vilki, piepalīdzot kopai Vilcenes. 

Vietējiem – priekšroka

Visjaukākās šīs nometnes izdodas tieši tur, kur vietējie ļaudis paši iesaistās nometnes darbā, vai nu kļūstot par tās dalībniekiem uz nedēļu, vai piedaloties atsevišķās nodarbībās. Uz šīm nometnēm vienmēr piesakās vairāk gribētāju, nekā iespējams uzņemt, tāpēc priekšroka tiek dota tieši vietējiem – tātad visupirms nometnē tiks gaidītas Liepājas rajona ģimenes, it īpaši kazdandznieki. 

Taču vietējie, arī nekļūstot par nometnes patstāvīgajiem dalībniekiem, bet samaksājot simbolisku maksu – latu par dienu – var pieteikties uz dažādajām nometnes aktivitātēm – var apmeklēt atsevišķas ievirzes, referātus, tikties ar interesantiem cilvēkiem, piedalīties vakara daudzveidīgajās programmās, apgūt latviskos dančus utt. 

Vēl vietējie tiek aicināti nometnes laikā piedalīties tās tirdziņā ar savu produkciju, īpaši ar ogām, pēc kā vasarā liels pieprasījums. Amatnieku tirdziņā savukārt vietējie varēs rādīt savus darinājumus.

Meklē mājvietu

Lūdzu atsaukties tos, kas būtu ar mieru tos tautiešus, kas vēlas šo nedēļu dzīvot lauku sētā, uzņemt pie sevis. Par samaksu varēs vienoties atsevišķi. 

Kā pieteikties

Vietējie pieteikties varēs gan nometnei sākoties, gan tās laikā. Tiem, kas grib kļūt par nometnes dalībniekiem, jāraksta motivācijas vēstule, to var darīt jau tagad, rakstot nometnes vadītājai Daigai Bitiniecei e-pastā:

daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv vai Pļavas ielā 5 – 23, Kuldīgā, LV – 3301. Jautājumus var uzdot pa tālruni 29463930.

Ārzemju latviešiem pieteikties pie Līgas un Arnolda Rupertiem: liga3x3@inserv.net vai 2141 Brunsink N.E. Grand Rapids, MI, 49503, USA.

Tālr. 616 4568023

 

Kalnos musu gimene

Jāņa Priedkalna foto

Kalnu 3x3 nometnes vadītāji Daiga un Aldis Bitinieki ar meitāMontu, Aneti un Lauru 2005. gada jūlijā Saldus rajona Kalnos. 


Daiga un Aldis Bitinieki, Kazdangas 3x3 nometnes vadītāji

Lasi vairāk


Lapu veidoja Gundars Kalniņš (Gundars.Kalnins@3x3.LV)