Sērojam un jūtam līdz

22. septembrī Kuldīgā negaidīti strauji mūžībā aizgājis 3×3 padomes loceklis, sirsnīgs cilvēks, gādīgs vīrs un tēvs, labs draugs un zinošs būvniecības speciālists Aldis Bitinieks.

Aldis piedzima 1961. gada 4. februārī Alsungā. Pēc Kuldīgas 1.vidusskolas viņš Rīgas Tehnisko universitāti beidza kā būvinženieris un visus gadus nostrādāja profesijā. Ar celtniecību viņš bija īstos draugos – saprata visu no A līdz Z, viņam tā patika, un to varēja just visi, kas kopā strādāja. Kuldīgā paliks viņa uzraudzībā restaurētās ēkas: sinagoga jeb tagad bibliotēka, muzejs, vecais rātsnams, mūzikas skola u.c. Aldis ļoti priecājās, ka varēja būt būvuzraugs arī Alsungas pils restaurācijā – viņš jutās sirdī kā īsts suits, kaut skaļi par to nerunāja.

3×3 kustībā Bitinieku ģimenes vārds un devums ir ārkārtīgi nozīmīgs – noorganizēti un novadīti pieci lieli saieti Skrundā, Kalnos, Kazdangā, Kandavā un Pelčos. Aldim patika fotografēt, un viņš kā brīvprātīgais fotogrāfs strādāja daudzu saietu avīzēs. Sagatavot un vadīt 3×3 ir milzu darbs, kas prasa gudru prātu un plašu sirdi, entuziasmu, ziedošanos, izpratni par vērtībām, latviskumu un cilvēciskumu. Visas šīs īpašības Aldim piemita bagātīgi. Pats necenšoties parādīties priekšplānā, viņš tāpat visur bija klāt ar savu mieru, drošā pleca sajūtu, atbalstu, un sirsnību. Grūti novērtēt par augstu Alda un visas Bitinieku ģimenes devumu mūsu kustībai, un mēs no sirds esam par to pateicīgi.

Aldis bija, ir un paliks mūsējais – patiesi dižens cilvēks savā sirdī un garā, cilvēks, kurš zināja, kā darīt darbu, prata mīlēt un gādāt, un prata arī priecāties par dzīvi. Liktenis bija nolēmis, ka viņam tā būs tik īsa, bet viņš to nodzīvoja pa īstam, ar pilnu elpu.

Mēs no sirds jūtam līdz Daigai, Laurai, Montai, Anetei un arī pārējiem radiem un tuviniekiem. Šis zaudējums ir negaidīts, nežēlīgi sāpīgs un ass, bet kopā mums jārod spēku to pārdzīvot.

Atvadīšanās no Alda notiks 25.septembrī pl.15 Kuldīgas Sv. Annas baznīcas kapličā. Viņš tiks guldīts Meža kapos.