3×3 saiets Zaļeniekos

Savu augšanas ceļojumu, pretī skaistai, piesātinātai un latviskai nedēļai 2018. gada vasaras jūlija mēnesī, ir uzsācis Pasaules latviešu ģimeņ

Saiets notiks vienā no Zemgales līdzenumu senākajām un izcilākajām vietām Zaļeniekos, Jelgavas novadā. Galvenais Zaļenieku lepnums ir pēc Kurzemes hercoga E.J. Bīrona rīkojuma 1768.-1775. g. vēlā baroka stilā celtā muižas pils kā medību rezidence. Muižas pilī saglabājušies 19.gs. griestu un sienu gleznojumi. Mūsdienās pili apsaimnieko Zaļenieku komerciālā un arodvidusskola, kuras lielākā daļa mācību procesa norišu, pateicoties pagasta vadības aktīvai darbībai, nu jau pārceltas uz renovētām un jaunuzceltām ēkām.

Mums, saieta radošajai darba grupai Barkānu un Apsīšu ģimenēm, tā ir vienreizēja iespēja un reizē izaicinājums veidot atmiņā paliekošu nedēļu vairāk nekā 400 cilvēkiem. Mūsu spēks un veiksme ir tā, ka esam jelgavnieki un esam jau iepazinuši daļu no Zaļenieku pagasta sparīgākajiem ļaudīm un vērtīgākajām vietām. Priecājamies par pleca sajūtu, ko mums jau tagad sniedz vietējie Zaļenieku cilvēki – Aivars Brikmanis, Lilita Leoho, Ojārs Briedis, Valija Barkovska, Gunita Kulmane, Zita Krūmiņa. Daudzi no viņiem ar prieku atceras iepriekšējo 2008. gada 3×3 saietu Zaļeniekos.

Barkānu ģimene
Apsīšu ģimene

Kas gan pirmais nāk prātā iedomājot Zemgali?

Tie ir bezgalīgie, līdzenie labības lauki, ar plašu un plūstošu mieru, ko zaļi un stipri papildina atsevišķas latviskas viensētu salas ar vecu koku kontūrām un māju aicinošajām jumtu mugurām.  Par šīs zemgaliešu pasaules dvēseles stūrīša kārtību raksta Eduards Virza, savā himnā Zemgales sētai “Straumēni” un Anna Brigadere savā triloģijā „Dievs, daba, darbs”. Zemgalietis dzied dziesmas par zemi, darbu un laimīgu dzīvošanu, tāpēc arī šī saieta tēma balstīta uz rakstnieces, zemgalietes, Annas Brigaderes veidotās triloģijas tēmas, latvieša svētās trīsvienības – Dievs. Daba. Darbs. Caur šo sajūtu un noskaņu arī mēs, saieta radošā grupa, vēlamies vienu nedēļu ļaut paraudzīties uz latviskām un vispārcilvēciskām vērtībām, uz Zaļeniekiem, Zemgali vai vēl plašāk ņemot – Latviju.

DIEVS

Dievišķais mūsos izpaužas, kad meklējam saskaņu paši ar sevi, ar pasaules augstāko saprātu, kad cenšamies rast atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem. Aicināsim jūs apmeklēt gan prāta izkopšanas ievirzes, gan sevis apzināšanās prakses, gan ģimeņu semināru. Šai sadaļai piederas arī savu sakņu pētīšana un novērtēšana. Ne tikai savas dzimtas, bet arī tautas. Zemgalieši jau tālajā 13. gadu simtenī visbrašāk turējās pretī vācu ordenim. Vēlamies jūs ievest šajā laikā gan ar lektoru stāstījumiem, gan bruņu un latvju zobenu iemirdzēšanos lāpu gaismā pils pagalmā, gan ar Bīrona laika pilsmuižas atmošanās vakaru, gan ar īpašu Daudzinājuma rituālu senā Tērvetes pilskalna pakājē.

DABA

Akcentēsim latvieša gēnos ielikto tieksmi uz dabisku dzīvošanu. Bērni dosies dabā, lai pētītu un vērotu putnus, puķes un zālītes, iemācītos izgatavot šaujamloku, bet varbūt māla trauku, vai vienkārši makšķerēšanas ievirzē noķertu savu pirmo zivi. Arī pieaugušie varēs ieraudzīt un apgūt gudrās dabas veltes – darinot lietas no dabīgiem materiāliem. Krāsot dzijas ar augu krāsvielām, darināt mūzikas instrumentus, gatavot puzurus, pīt grozus. Vakaros kurināt ugunskuru. Dejot dančus pilsmuižas parkā. Piedzīvot Daudzinājumu ar Zemgales pļavās lasītiem ziediem un pašu pītiem vainagiem galvās.

DARBS

Attieksmē pret darbu izpaužas latvieša būtība. Arī tautasdziesmās visslavētākais tikums ir čaklums, darbīgums, izjusta cieņa un mīlestība pret darbu.  3×3 saietā darba tēma vīsies cauri visam un būs ievērojama saieta sastāvdaļa – rotu kalšana, pastalu darināšana, alus brūvēšana, adatas pinuma cimdu un zeķu izgatavošana, tautisko kreklu šūdināšana un vēl daudz citas ievirzes, kur darboties tikai ar savām rokām, redzēt iznākumu un sajust gandarījumu. Darbs būs arī sava ķermeņa kustināšana – joga ar kokli, biodeja un nūjošana.

Saieta misija ir veidot pilnvērtīgu cilvēku, kurš ir saskaņā ar sevi un dievišķo, kurš var aptvert visus šos trīs iepriekšminētos procesus un līdzsvarot tos, cilvēku, kurš apzinās savas saknes un brīvi un  stipri stāv Latvijas zemē.

Dievs. Daba. Darbs. X Vecvecāki. Vecāki. Bērni = LATVIJA

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023.  Dalības maksa ir US$350.- personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena)), bet nepārsniedzot $800.- kodolģimenei.
Interesentus, kuri dzīvo Latvijā, aicinām pieteikties, sūtot motivācijas vēstuli uz adresi Tērvetes iela 43, Jelgava, LV-3008 vai pa e-pastu Ilvai un Edmundam 3x3Zaleniekos@gmail.com Motivācijas vēstulē Tev jāpastāsta mums, kādēļ latvietība ir svarīga tieši Tev un ģimenei, kā arī kādēļ Tev un ģimenei ir svarīgi piedalīties šajā 3×3 saietā. Pieteikties var līdz 1.maijam.
Marta sākumā www.3×3.lv būs sīkāka un precīzāka informācija par ievirzēm, vakara programmām u.c.

 Gaidām jūs Zaļeniekos, lai kopā izdzīvotu latvisku, jēgpilnu, priecīgu spridzīgu un vienotu nedēļu no 22. līdz 29. jūlijam 2018. gada vasarā! Tā būs mūsu visu dāvana Latvijai 100