Informējam, ka 2019. gada 2. saiets (21.-28. jūlijs), kas agrāk izsludināts kā Alojas 3x3, tomēr norisināsies Jaunpilī.


Tehniski sarežģījumi, kas radušies uzsāktajā apjomīgajā Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūves projektā, liedz iespēju to jau šovasar izmantot 3x3 saieta nakšņošanas un ieviržu telpu nodrošināšanai. Joprojām uzskatām, ka Aloja būtu lieliska 3x3 saieta norises vieta – ar savu šarmu, piemērotu infrastruktūru un darbīgajiem alojiešiem. Pēc skolas remontdarbu noslēgšanas ceram atgriezties pie sarunām par iespējamu saieta norisi kādā citā gadā.


Šobrīd ar jaunu degsmi un enerģiju esam ķērušies pie 3x3 plānošanas, organizešānas un

realizēšanas darbiem Jaunpilī, lai varētu šajā gleznainajā, kultūras piesātinātajā un atsaucīgu ļaužu piepildītajā novadā jau šovasar pulcēt latviešus no visas Latvijas un pasaules, lai kopā pavadītu neaizmirstamu, jaunām zināšanām, pieredzēm, draudzībām un emocijām piesātinātu 3x3 nedēļu.


Jaunpils 3x3 saieta vadītāji

Ieva un Eduards Krūmiņi

© Gundars Kalniņš 2018