Dievkalpojums Valtaiķu baznīcā

Dievkalpojums Valtaiķu baznīcā
Informācija par Kazdangas 3x3