Uz dievkalpojumu Valtaiķu baznīcā

Uz dievkalpojumu Valtaiķu baznīcā
Informācija par Kazdangas 3x3