Kas būtu saiets Salcgrīvā bez braukšanas jūriņā?

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2017