Latvijas valsts simtgades karoga viesošanās Salacgrīvas 3x3 saietā.

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2017