Vismaz vienu vakaru saieta nedēļā lomas mainās – meitu zaglis!

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2017