Kas tur slēpjas? Dievs, daba vai darbs?

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2018