Pēcpusdienas galda dziesmas. 

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2018