Pēdējais mēģinājums pirms „Brīvā mikrofona”... 

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2018