Šambungu darbnīcā.

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2018