Taisīt tāsi? Bet kā tu to dari?

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2018