Valdis Celms „Apvāršņa” diskusijā par baltu dievestības pamatiem.

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2018