Zaļeniekos danco tādus dančus, ka skatuves dēļi jāmaina jo drīzi.

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2018