Zaļenieku 3x3 saieta dalībnieku darinājumi.

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2018