Vēstījums Latvijas valsts simtgadei

 

Mēs, 3×3, vairāk nekā 30 gadu gaitā esam no entuziastu grupas ASV pārtapuši par globālu sabiedrisku kustību, kuras galvenie mērķi ir latviskas identitātes, latviešu sabiedrības un latvisku ģimeņu stiprināšana. Pastāvēšanas laikā mūsu pasākumu dalībnieku kopskaits pārsniedzis 30 000.

Viens no būtiskiem latviskās identitātes stiprināšanas ceļiem ir savu sakņu un to dzīves aspektu apzināšana, kas ļauj latvietim būt lepnam par savu latvietību, izjust to kā vērtību nevis kā nastu. Prakse parādījusi, ka parasti latvietības vērtība tiek saskatīta caur tautas bagāto kultūras mantojumu, bet ne caur valstiskumu. Teiciens „es mīlu šo zemi, bet ienīstu šo valsti” diemžēl ir kļuvis par plaši lietotu saukli. Analoģiski varētu teikt: „Es mīlu zemi, ko esmu no vecākiem mantojis, bet ienīstu māju, kuru viņi uz tās uzbūvējuši.” Ko iesākt, ja tā patiesi no sirds jūtamies?

Pārbūvēt māju. Darīt to skaistāku, labāku, tādu, lai tajā var juties labi, lai tajā ir drošības sajūta, un lai bērniem ir vēlme tajā atgriezties. Iekopt zemi. Un, ja māju varam nojaukt pavisam un tās vietā uzcelt citu, labāku, tad citu valsti mēs radīt nevaram. Mums tā ir tikai viena: mūsu mīļā Latvija. Arī pasaulē aizgājušajiem latviešiem Latvija ir mājas. Kad māju nav, tad nav arī, kur atgriezties… Tas, kādu māju, kādu Latviju būvējam, kam un ko ļaujam būvēt savā vietā, ir mūsu darbības un arī bezdarbības tiešs rezultāts.

Mēs drīkstam, varam un spējam būvēt savu valsti labāku, tādu, lai pašiem prieks tajā dzīvot. Un mēs to varam darīt daudz dažādos veidos – ar kultūras vērtību kopšanu un tālāk nodošanu, ar darbu savas vides, mājas un savas ģimenes labā, bet galvenokārt – ar politisku un pilsonisku aktivitāti.

Mūsu valstij jāpastāv un jābūt tīrai, koptai un skaistai. Tā ir mūsu atbildība.

Saules mūžu Latvijai!

Latvijas un pasaules 3×3 kustības vārdā

Inese Krūmiņa, Latvijas 3×3 priekšsēde

Apstiprināts 3×3 Latvijas padomes sēdē 2014.g. 20.septembrī