TRĪS REIZ TRĪS AR LIELO BURTU – 
Pirmā 3x3 vadības loku nometne   Laikā no 2008.g. 23. līdz 27. jūlijam Mazsalacā pirmo reizi Trīs reiz trīs vēsturē notiks visu zemju, visu laiku 3x3 vadības loku nometne. Mēs, trīsreiztrīsnieki, lai kurā zemē nometnes notiktu, allaž esam aicinājuši uz tām dalībniekus, lai piedzīvotu latvisku nedēļu, lai satiktos, dalītos pieredzē, sadraudzētos, lai mācītos viens no otra, lai gūtu jaunas atziņas un lai nostiprinātu savu patriotisko pārliecību. 

    Arī šis saiets daļēji līdzināsies jebkurai nometnei – aicinām tajā piedalīties ne tikai vadītājus un lektorus, bet arī viņu ģimenes. Jau ilgus gadus esam saņēmuši no lektoriem un darbiniekiem atsauksmes ar vēlmi kādreiz būt ne darītājiem, bet baudītājiem, ko daļēji šajā pasākumā realizēsim. Protams, būs arī daži „izredzētie”, kuriem arī šoreiz lūgsim uzņemties nemaz ne tik vieglos lektoru pienākumus. Esam iecerējuši šādas ievirzes: laika organizēšana, latviešu valodas attīstība, garīgais spēks un tautas tradīcijas, veselības psiholoģija, darbs ar projektiem – pieaugušajiem. Izcilie latvieši, kustību teātris, latviski rotājumi, novadpētniecība (ar izbraukumiem pa apkārtni) un tautas dejas – visiem vecumiem. 

   Vadības loka nometnē bez jau pieņemtajiem pamatmērķiem – latvisku zināšanu paplašināšanas, kopības izjūtas veicināšanas, ģimeņu stiprināšanas un draudzību sekmēšanas (kā arī Latvijā – latviskas kultūrvides attīstīšanas) strādāsim arī pie savstarpējas visu zemju koordinācijas uzlabošanas, 3x3 panākumu un problēmu izvērtēšanas, dalīsimies pieredzē par vadītāja darba „virtuves pusi”, pārrunāsim esošās vadlīnijas un radīsim kopīgu 3x3 kustības nākotnes vīziju. Lai šos mērķus sasniegtu, paredzētas šādas darba grupas: Nometnes vadītāja kalendārais plāns (ieskaitot finansu resursu piesaistīšanu); arhīva darbs un darbs pie grāmatas par 3x3; tīmekļa grupa – 3x3 mājaslapas tālāka attīstīšana; koordinācija starp zemēm, kur notiek 3x3; 3x3 izvērtējums un paredzamā nākotne. Vadītāju ģimenes locekļiem – jauniešiem un bērniem grupu darba laikā būs iespēja darboties vai nu jauniešu klubā, vai žurnālistikā, vai gleznošanas plenērā, vai attiecīgi – vilku mācībā vai folklorā bērniem.

   Tradicionāli abos darba cēlienos darbosies arī pusreizpuses nodarbības jaunākajiem bērniem.

   Arī brīvajā laikā pirms vakariņām dalībniekiem būs iespēja gan vienkārši atpūsties vai pavadīt laiku sarunās, gan nodarboties ar sportu, darināt cepures no kļavu lapām, iziet pļavā un mācīties par derīgiem augiem, iespējams, būs arī zirgu mācība un peldēšana.

Vakara cēlienā mīsies tradicionāli nometnieku pašu veidotās programmas ar kultūras pasākumiem, ko vēlas celt priekšā vietējie ļaudis, bet naktīs neiztiksim bez nīkšanas un nakts dančiem.

Noslēguma dienā plānojam konferenci, kurā darba grupas piedāvās savus izstrādātos lēmumus, ieteikumus un priekšlikumus turpmākai 3x3 attīstībai. 

   Tas, cik intelektuāli un emocionāli bagāta šī nometne būs, ir tieši atkarīgs no katra no mums – bijušā vai esošā nometņu vadītāja, pieredzējuša lektora, darbinieka – mums ir pieredze, ar ko dalīties, mums ir ko dot un ko saņemt vienam no otra, un mums ir kopīga tiekšanās uzturēt latvietību, dot citiem tālāk to, bez kā nevaram iedomāties jēgpilnu dzīvi. Uz tikšanos Mazsalacā!  Aicinām pieteikties visu zemju, visu laiku bijušos un esošos 3x3 nometņu vadītājus, darbiniekus un lektorus ar ģimenēm, pie Ineses Krūmiņas, inese3x3@gmail.com, tel. 29-232-391, vai Līgas Rupertes, liga3x3@iserv.net, tel. (616)456-8023.  Paredzamā dalībmaksa – 50Ls/100$ personai, bērniem līdz 7 g.v. – puscena, bet ne vairāk kā 150Ls vai 300$ kodolģimenei. Dalības maksā ietilpst 4 dienu apmešanās, trīsreizēja ēdināšana, darba materiāli, transports no Rīgas/uz Rīgu, nometnes avīze.  


Inese Krūmiņa, Latvijas 3x3 priekšsēde


P.S.  Bez augšminētās nometnes 2008. gadā notiks divas regulārās 3x3 nometnes Latvijā – Malnavā, Ludzas rajonā, no 29. jūnija – 6. jūlijam un Zaļeniekos, Jelgavas rajonā, no 13. – 20. jūlijam.  Visi mīļi gaidīti!


 

Atsauksmes sūtiet gundars.kalnins@3x3.lv