3x3 Aglonā

AglonasZime

Vietas vārds cēlies no vārda agle (egle), jo visapkārt bijuši biezi egļu meži. Novads ir veca, latgaļu apdzīvota teritorija ar pilskalniem, senkapiem, upurakmeņiem un savā laikā bija tirgum svarīgs ceļa punkts.

Novadam pāri gājušas visādas varas, sākot ar krieviem, vāciešiem, poļiem, zviedriem un  beidzot atkal ar vāciešiem un krieviem.

    1263.gadā. te dzīvību zaudē Lietuvas karalis Mīndaugs un divi viņa dēli.

Ne vien kari un mēris, bet arī abas lielvaras ir Aglonā atstājušas savas asiņainās pēdas. Par to liecina 1941.gada vācu SD vienības nošautie 700 simti slimnieku un 250 bērnu nama iemītnieku.

Pavisam abu lielvaru laikā Aglona zaudējusi 1349 cilvēkus, ieskaitot 90 izsūtītos.

  Šodien Aglona ir ievērojams internacionāls svētceļnieku un tūristu objekts, un katolicisma sēdeklis Latvijā. Deviņdesmitajos gados to apmeklēja arī pāvests Jānis Pāvils otrais.


3x3 nometne notika Aglonā, Preiļu raj. 2000.g. 23.-30.jūlijam. Nometni vadīja Elvīra Brovacka. Nometnē piedalījās 209 dalībnieki no dažādām valstīm:


Latvija - 81

Austrālija - 3

Zviedrija - 4

Jaunzēlande - 1

ASV - 11

Kanāda - 1

Gruzija - 2

Omska - 4

Maskava - 2


  Aglonas nometnē bija šādas ievirzes: jauniešu pārrunas, politika, ģimeņu seminārs, ādas apstrāde, keramika, latgaliešu literatūra, puse reiz puse u.c. Katru rītu bija arī koprefarāti.


Nometnē katru dienu (izņemot ceturtdienu un piektdienu) laikā no plkst. 18.00 līdz 19.00 viesojās Latvijā pazīstami cilvēki: dzejnieks Andris Vējāns, dziedātāja Agita Kaužēna, rakstniece Monika Zīle un dzejniece Anna Rancāne.

    Pasākuma programma bija: Līvānu bērnu vokālās grupas „Spurgaliņas” koncerts, ekskursija pa Aglonas baziliku, „Krusta ceļa” iziešana Aglonas bazilikā, Anniņu balle, sporta sacensības, cepļa kurināšana, „Spoku nakts balle”, nīkšana, danči u.c.

    Katrā nometnē tiek organizētas ekskursijas. Aglonā tika piedāvāti trīs maršruti:

Jaunaglona- Bērzgales baznīca- Rušonas baznīca- Dzirnakmens Jaunaglonā.

Preiļi- Polikarpa Čerņavska mājas- muzeja apmeklēšana.

Aglona- Nīdermuiža- Nīdermuižas baznīca- vecās dzirnavas- Pelēči- Raipoļi.

„Krusta ceļa” iziešana notika tumsā, lietū un vējā, bet, neskatoties uz to, gājienā piedalījās vairāk nekā simts nometnes dalībnieku – lieli, mazi un vidēji.


3x3 kustība Latvijā un pasaulē ir neparasta – tik daudzi rīkotāji, lektori strādā ar sirdsdegsmi, bez atalgojuma cēlā mērķa labā – lai latvieši dzīvotu saules mūžu.

    Dalībnieki mācās ievirzēs, pārņem neparastu pozitīvu enerģiju. Pēc nometnes katram ir uzdevums – nometnē gūto fizisko un garīgo spēku, zināšanas, prasmi, ticību gaišajam, dot citiem – mājās, sabiedrībā.

Nometnes vietā Aglonā paliks daudz pozitīvas enerģijas, izdošanās, veiksmes asaras.

„Dodot gūtais neatņemams,” sacījis Rainis, un šai atziņai pilnībā varam pievienoties.

(Inese Bērziņa, Latvijas 3x3 padomes priekšsēdes vietniece)