25. nometne


8. – 15. jūlijs, 2003.gadā

Nometnes vadītāji: Aloīda un Viktors Jurčenko

Dalībnieku skaits – 283

Nometnes avīze – “ Feniksa acs” nosaukumu ieguvusi no Dagdas pilsētas ģerbonī

attēlotā Feniksa.

Avīzi gatavoja:       

            Rasma Zvejniece

Daiga  Bitiniece

Uldis Siliņš

Agrita Krieviņa

Jānis Krasovskis

Līga Krūmiņa

Avīzes dzeltenais pielikums “Feikss piemiedz aci”, ko veidoja Agrita, Uldis, Mārtiņš un Kārlis.


Šajā nometnē pirmo reizi startēja Bēbīšu skola!


Ievirzes, nodarbības:

½ X ½  ievirze (Sarmīte Sedliņa, Ulvija Brīvlauka, Antra Putniņa)

Rotaļas bērniem (Ligita Roze)

Jauniešu pārrunas (Gunta Jakovela)

Bēbīšu skoliņa (Dina Ceple, Ilga Reizniece)

Mīlēsim dzīvi un sevi (Aira Jākobsone)

Netradicionālo instrumentu spēle (Aleksandra Maijers)

Zirgu mācība (Ligita Lebeda, Jānis Jurčenko)

Keramika (Gundega Peniķe, Evalds Vasiļevskis)

Vilku mācība (Jānis Kušķis)

Koka rotaļlietu gatavošana (Jānis Atis Krūmiņš)

Ģimenes albūms (Iveta Vecenāne)

Aušana bez stellēm (Inese Krūmiņa)

Kustību teātris (Ilona Migla)

Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte, Gunta Jakovela)

Ētika un reliģija (Daira Cilne)

Ar vijoli pa pasauli (Rasma Lielmane)

Zīda apgleznošana (Aina Strode)

Rotkalšana (Jānis un Edgars Medņi)

Daiļdārzniecība (Velta Drule)

Veselības psiholoģija (Solveiga Miezīte)

Vai pazīsti sevi un citus? (Māra Siksna)

Dabas ritmi (Ingrīda Ņesterova)

Politika (Lauma Vlasova, Jānis Peniķis)

Ādas apstrāde (Līga Sarkane)

Gleznošana (Agra Ritiņa)

Skaņu režija (Anna un Jānis Bokalderi)

Kokapstrāde (Aigars Orols)

Metālkalšana (Antons Rutka)

Folkloras danči (Dace Visocka, Gunārs Strods)

Latviskā dzīves ziņa/miņa/dziņa 21.gs. latvietim (Tupešu Jānis)

Teātra sports (Ināra Urža)

Debašu klubs (Kārlis Krūmiņš)

Vingrinājumi un pārrunas – “ Es un ģimene” (Mārīte Priekule)

 Sports (Liene Jansone)

Cepuru darināšana (Sandra Stare)

 Rokdarbi (Daina Sproģe)

Latviskā virtuve (Dzidra Šteinberga, Aina Jakovele)

Bērnu valoda – rotaļu valoda (Anita Dimanta)

Žurnālistika, karikatūra (Daiga Bitiniece, Agrita Krieviņa)


Nometne uzsāka darbu otrdienā, pēc iekārtošanās, nometnes atklāšanas  un iepazīšanās ar ieviržu vadītājiem, visi bija aicināti uz koncertu Dagdas pilsētas Tautas namā  “Dzied un dejo Dagda”

Trešdiena sākās ar Līgas Rupertes un Ineses Krūmiņas kopreferātu “ 3x3 vēsture, nākotnes ieceres.”, vakarā Tautas namā koncertu sniedza Dagdas bērni.

Ceturtdien, par globalizācijas problēmām runāja Maksims Stunskis, Agita Lūse stāstīja “ Ko mēs varam mācīties vācot, pētot......dzīvesstāstus” , vakars nāk ar Daudzinājumu senajā Lubānas pilskalnā...

Piektdienā par latgaliešu literatūru stāstīja Anna Stafecka, par Krāslavas novada dabu, ģeogrāfiju, cilvēkiem runāja Veronika Kūkoja. Vakara koncertā dziedāja un dejoja poļu biedrības ansamblis, krievu dziesmu ansamblis “ Ivuška” no Krāslavas, Šķeltovas pagasta krievu dziesmu ansamblis “ Žvoņņica”, Svariņu pagasta “Oma”, “Karuselis”, “Večerinka”. Bija viesi no Baltkrievijas “Kriņička”.

Sestdienas vakarā neaizmirstams koncerts, ko sniedza festivāla “Baltica – 2003” dalībnieki – folkloras kopa “Olūteņi”, Mākoņkalna folkloras kopa, Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis, folkloras kopa “Grodi”, tautas deju ansamblis “Dagda”, itāļu grupa “I  PICETT DAL GRENTA”. 

Svētdienas rītā  Svētbrīdis un Rasmas Lielmanes un Venta Zilberta koncerts Dagdas Romas katoļu baznīcā, ekskursijas Dagdas apkaimē, vakarā Ulda Siliņa referāts “Ak, mēs gribam veidot novada vēsturi!” un Brīvais mikrofons.

Pirmdienā Tupešu Jāņa referāts “ Amerikas indiāņu sakrālā dzīve”, iespēja tikties ar vēsturiskā romāna “Priestera Jordana atmiņas” tulkotāju Rišardu Labanovski un laiks iekārtot izstādes un gatavoties ieviržu darba noslēguma parādei skolas pagalmā un  lielajā zālē. Vakarā pēc O.Rupaiņa  izrādes “Dzymto zeme”, ieviržu darba noslēguma pasākums pilskalnā.

Otrdiena – nometnes darba noslēgums! Smaidi un asaras, ticība un solījumi – līdz nākošajai nometnei!