27. nometne

Nometnes zīme

Madonas rajonā, Ērgļos

2004. gada 4. - 11. jūlijs 

Nometnes vadība- Inese Krūmiņa un Jānis Atis Krūmiņš


Šīs nometnes dalībnieku skaits ir - 396


Nometnes moto - Laimes māte


Nometnes avīze saucā“Trejdeviņi”, jo Ērgļu nometnē viss notika trejdeviņas reizes. Tā bija trejdevītā nometne Latvijā, nometnes avīze iznāca deviņas reizes. Un tad, kad Zeme būs apceļojusi ap Sauli un Svētajam pasaules kokam būs izauguši 9 zari, katrā 9 ziedi, no kuriem veidosies 9 ogas, visi atcerēsies Ērgļus.
Avīzi gatavoja:

Ieva Kalniņa

Gundars Kalniņš

Liene Ulbina

Lelde Neimane

Gatis Neimanis

Kārļa Krūmiņa un Igvara Zāraka zīmējumi
Ievirzes, nodarbības


Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte, Māra Tupese)

Literatūras darbnīca (Valters Nollendorfs)

Vēstures mācības (Andris Tomašūns)

Folklora pieaugušajiem (Janīna Kursīte, Amanda Jātniece, Artis Kumsārs)

Latviskā virtuve (Dzidra Šteinberga, Dzintars Ielejs)

Guļbūves (Gints Biezais)

Dabas dziedniecība – ārstniecības augi, zāļu tējas (Agrita Gailīte, Artūrs Tereško)

Metālkalšana (Ilgvars Zāraks)

Keramika (Andris Džiguns)

Žurnālistika (Daiga Bitiniece)

Folklora bērniem (Sarmīte Sedliņa)

Animācija (Dace Liepa un Ilze Martinsone)

Pašaizsardzība (Egīls Helmanis)

Pusreizpuse- bērnudārzs (Maija Treimane un Rita Dudko)

Bēbīšu skola (Dina Ceple)

Jauniešu pārrunas (Aira Jākobsone)

Kristīgā reliģija un ētika (Anita Vārsberga- Pāža)

Latviešu mūzika un mūziķi (Rasma Lielmane un Ilga Reizniece)

Latvietības tēma Latvijas ideju vēsture (Agita Misāne) 

Latviešu karavīrs (Jānis Kušķis)

Politika (Jānis Peniķis, Lauma Vlasova)

Aušana (Sandra Lauberte)

Tava veselība, tava atbildība (Maija Tebēcis)

Rotu kalšana (Andris Grebis)

Zirgu mācība (Daina Vizla, Rita Bērziņa)

Keramika (Ingūna Džiguna, Gundega Peniķe)

Vilceņu mācība (Daina Klints)

Vilku mācība (Uģis Treide)

3x3 rokgrupa (Ingus Krūmiņš, Dainis Kažoks)

Debašu klubs (Kārlis Krūmiņš)

Pusreizpuse (Daiga Jasiūna, Dzintra Nikolajeva)

Filmu skaņu ievirze (Jānis un Anna Bokalderi)

Apvārsnis (katru dienu cits lektors no nometnes dalībnieku vidus)

Koka skaņu rīki (Eduards Klints)

Floristika (Ieva Rota)

Cepures no doņiem (Sandra Stare)

Sports (Ivars Budze)

Novadpētniecība (Antra Grīnberga)

Tautas dejas (Rīgas danču klubs)

Balss attīstīšana (Dace Prūse)

Ērgļu 3x3 TV ziņas (Zane Cvetkova, Andrejs Kumačevs)

Vakara pasaciņa (Roberts Treimanis) 


Svētdien, 4.jūlijā – iepazīšanās diena, kad tika stādīti koki, ērglēnieši rādīja izrādes “Skroderdienas Silmačos” fragmentus.

Pirmdiena – garīguma diena. Ekumeniskais dievkalpojums, Rasmas Lielmanes koncerts.

Otrdiena – novada diena. Atis Kumsārs iepazīstināja ar Ērgļu novada vēsturi, teikām un nostāstiem. Ērgļu Mazās Bildes.

Trešdiena – Tēvzemes diena. Stāsts par Okupācijas muzeju, nopietni nenopietno joku pasākums “Par sirpi un āmuru”, Ērgļu teātra izrāde “Četri  prezidenti “ 

Ceturtdiena – Laimes mātes diena. Tikšanās ar Janīnu Kursīti, ekskursijas uz Rūdolfa Blaumaņa mājām “Braki”, Jurjānu dzimtas mājām “Menģeļi”, ceļā sastopot Piena māti, Medus māti, Ūdens māti un Puķu māti. Vakarā daudzinājums – rituāls Laimai Skanstes kalniņā.

Piektdiena – tēlu un izteiksmes diena. Netradicionālā modes skate ar apģērbiem no dažādiem augiem, puķēm, kokiem. 3x3 mūzikas grupas diska prezentācija.

Sestdiena – noslēguma diena. Dalībnieku darbu izstāde, filmu demonstrēšana un koncerts.

Svētdiena – atvadu un raudu diena.  

 

 

Lapu veidoja Reinis Skurulis, Vivita Skurule un Mētra Krūmiņa