18. nometne

Nometnes Zīme

JaunpilsZime


No 18. līdz 25. jūlijam 1999 gadā.

Nometnes vadītāja: Inta Baltgalve

215 dalībnieki:

12 no ASV

3 no Kanādas

6 no Vācijas

5 no Anglijas

9 no Krievijas

3 no Baltkrievijas

2 no Austrālijas un pārējie no Latvijas

Nometnes avīze saucās Jaunpils Burtnieks


Andreja Eglīša sveiciens 3x3 nometnei

Es sveicinu visus jaunos ļaudis, kas piedalās 3x3 nometnē Jaunpilī. Jūs būsit tie, kuri dzīvos nākamajā gadu tūkstotī. Tie būs jūsu svētki un ikdiena - godam nest Latvijas vārdu pasaulē.

Pēc neilga laika arī mūsu Rīga svinēs savu 800. gadadienu. Uz mums Latvijā skatīsies daudzas acis no Eiropas un visas pasaules.

3x3 nometnē jūs visi - gan tie, kas top, gan jaunieši, gan tie, kas ar sirmām galvām, mācāties cits no cita pieredzes Jūs gatavojaties nākamajam laikam.

Es jūs visus sveicinu un vēlu -Dievs palīdz!

Andrejs Eglītis


Ievirzes:


Rīta Ievirzes:

Latviešu Literatūra - Anda Kubuliņa un Aina Zemdega

Latviešu un cittautu kultūru sakari - Ojārs Spārītis

Ģimenes seminārs - Līga Ruperte un Māra Tupese

Folklora - Rūta un Valdis Muktupāveli un Ilga Reizniece

Latvijas pilskalni - Juris Urtāns

Žurnālistika - Uldis Siliņš

Rotkalšana - Inita un Vitauts Straupes

Vizuālā māksla - Maija Brašmane un Aija Prince

Mājturība - Dzidra Šteinberga un Ilze Zīle

Keramika - Gundega Peniķe un Georgs Svikulis

Koka Darbi – Jānis Atis Krūmiņš

Aušana - Velga Pavloska


Pēcpusdienas Ievirzes:

Mēs vidē - Aina Vāvere

Latviešu valoda - Austris Grasis

Politika - Vaira Paegle, Andris Tomašūns, Jānis Peniķis

Senās dejas - Silvija Zvejniece

Apaudi - Inese Krūmiņa

Floristika - Ilze Spangere


LATVIJAS VALSTS PREZIDENTE 3x3 !


Uz Vainagojumu ieradās arī Latvijas Valsts prezidente Dr.Vaira Vīķe - Freiberga. Viņa ar savu vīru Imantu Freibergu ir piedalījusies vairākās nometnēs, un šis ir pirmais gadījums, kad 3x3 kustības dalībniece (vai dalībnieks) ir ieņēmusi tik augstu amatu. Mēs sveicam Dr. Vairu Vīķi - Freibergu un Imantu Freibergu mūsu vidū!


Radīts Zaļeniku 3x3 nometnē