Šķirosim nometnes atkritumus

Nometnes pirmajā dienā Gunārs Strods mudināja visus nometnes dalībniekus šķirot savus atkritumus, un lūk, - tagad visās nometņu kopmītņu trepju telpās atrodas tvertnes, kur var likt gan papīru, gan plastmasas atkritumus. Šis ir nozīmīgs solis, lai nometņu dalībnieki apzinīgāk attiektos pret apkārtējo vidi, jo arī šīs nometnes moto ir: Zemes māte.

Mūsu klātbūtnē nometnē ir atkritumu šķiošanas eksperte no Zviedrijas, kuru mēs intervējām par šo svarīgo tēmu.


Intervija ar Dainu Millers-Dalsjo


(Daina strādā Stokholmā par vides aizsardzības konsultanti ar specializāciju atkritumu šķirošanas jautājumos)


Sandis: Kāpēc mums ir jāšķiro atkritumus?


Daina: Tāpēc ka mēs dzīvojam uz šīs zemes, esam tās saimnieki, un mums ir jāsaimnieko ar to, ko zeme mums dod.


Raitis: Vai mēs šeit nometnē darām pietiekoši, ka šķirojam papīru un plastmasas atkritumus, vai mēs varētu darīt vairāk?


Daina: Es domāju, ka ir ļoti labi, ka nometnē ir tieksme šķirot atkritumus. Mums tomēr šajā nometnē nerodas tik daudz atkritumu, bet tas ir nozīmīgi, ka tos šķiro. Ir svarīgi tomēr domāt par bīstamiem atkritumiem, kā piemēram, baterijas un elektronika, varētu būtu atsevišķs savākšanas punkts šīm lietām.


Raitis: Es tieši gribēju Tev prasīt, kur mums vajadzēt likt metālu atkritumus, kā piemēram, alus pudeļu korķus?


Daina: Korķus varētu savākt atsevišķi, jo tos ir viegli savākt un pārstrādāt. Būtu labi, ja tos varētu savākt, bet ja ir ierobežotas iespējas, tad vajag nolemt, kura veida atkritumus šķirot būtu vissvarīgāk.


Raitis: Vai tu ieteiktu nometnes dalībniekiem turpināt šķirot atkritumus, tad kad viņi būs aizbraukuši mājās?


Daina: Šķirot atkritumus visiem nākotnē vajadzēs, bet svarīgākais ir padomāt pašam par savu rīcību. Nomest, piemēram, papīrus vai kožļeni uz zemes nozīmē, ka kādam tas būs jāsavāc. Mums arī jādomā par tiem produktiem/lietām, ko mēs lietojam  - kādus atkritumus tie rada, lai neradītu jaunas problēmas, kuras nākotnē kādam būtu jārisina.