30. nometne

Nometnes zīme

MadonasZime

Madona 30. nometnē

24.-31. jūlijs, 2005.gads

Vadība: Inese Krūmiņa un Jānis Atis Krūmiņš

Nometnieku skaits

Kopā: 550

Madonieši: 193

Pamatdalībnieki: 357


Avīze “Gaiļa Kopotie Raksti”. Tāpēc, ka galvenā persona ir Gailis, kurš visu grib redzēt un pastāstīt visiem citiem.

Avīzi gatavoja:

Ieva Kalniņa

Inese Strode

Liene Ulbina

Lelde Neimane

Gatis Neimanis

Kārlis Krūmiņš


Ievirzes, nodarbības:

Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte un Māra Tupese)

Trimdas kultūras mantojums (Guntis Liepiņš un Anita Liepiņa)

Politika (Jānis Peniķis, Uldis Bluķis)

 Folklora (Artis Kumsārs)

Keramika (Jānis Seiksts, Gundega Peniķe, Māris Karlsons) 

Latviskā dievziņa (Maruta Voitkus- Lūkina)

Pēdu un plaukstu dejas (Ineta Seile)

Laivas būvniecība (Kārlis Rokpelnis, Jānis Apsītis)

Pinumi no klūdziņām (Roberts Leitāns un Evija Leitāne)

Foto nodarbības (Uldis Muzikants)

Tīmekļa grupa (Gundars Kalniņš, Aīda Šmits)

Joga jauniešiem un bērniem no 8 gadu vecuma (Ieva Rapa)

Ģitāras spēles apguve (Vita Krūmiņa)

Sabiedrisko attiecību veidotāju klubiņš (Valdis Dzenovskis)

Folklora bērniem/ ievads miteoloģijā (Sarmīte Sedliņa, Gundega Muzikante)

Žurnālistika (Daiga Bitiniece)

Bēbīšu skoliņa (Dina Ceple)

Pusreizpuse (Gundega un Uģis Dravas, Madara Kolneja, Inese Kolneja, Zigrīda Strode)

Svētdienas skola (Nadja Niedrīte un Vita Laizāne)

Kristīgā reliģija un ētika (Daira Cilne)

Aušana (Anete Karlsone, Ērika Tropa)

Izšūšana (Māra Evardsone)

Rotu kalšana (Andris Grebis)

Metālkalšana (Ilgvars Zāraks)

Veselības psiholoģija (Aija Mazsīle- Lagzdiņa)

NovadpētniecIba (Dace Zvirgzdiņa)

Kā uzlabot savstarpējās attiecības (Rudīte Raudupe)

Koklētāji un stabulētāji (Anda Ābele, Austra Ābele, Arnis Neretnieks)

Godi (Daina Klints, Baiba Turka)

Dabas dziedniecība (Agrita Gailīte, Agrita Kalsnava, Gvido Tobis)

Vilku mācība (Uģis Treide)

Sveču liešanas darbnīca (Inese Mailīte)

Peldēt prasmes apgūšana (Ērika Pomere)

Gleznošana bērniem ( Danute Vēze)

Animācija ( studija “ Dauka” - Ilze Martinsone, Dagmāra Lauriņa)

Floristika (Agrita Aivare, Katrīna Smirnova)

Latviskā virtuve (Ieva Kušķe, Dzidra Šteinberga)

Video nodarbības ( Imants Pulkstenis)

Vides mācība (Juris Jātnieks)

Gleznošana (Aina Tobe, Elga Grīnvalde)

Pašaizsardzība (Imants Klintsons)

Joga (Baiba Kranāte)

Zirgu mācība ( Aija Luse)

Sports (Ērika Pomere)

Kustību teātris ( Edgars un Lilija Lipori)

Tautas dejas (Jurģis un Audris Ločmeļi)

Rotaļas ( Ingrīda un Madara Grudules)

Balss attīstīšana ( Julgī Stalte)


   

Svētdiena, 24.jūlijs.

Nometne sāka savu dzīvi, kad 15.00 pie Madonas 1.vidusskolas visi pulcējās nometnes atklāšanai, pēc tam ekskursijas pa Madonas apkārtni,  filmas par Madonas vēsturi kinoteātrī “Vidzeme”.

Vakarā iepazīšanās vakars Madonas KN, nometnes himnas dziedāšana, kas izvērtās par vingrošanas nodarbību, tad pūtēju orķestra koncerts, “Madaviņas” uzstāšanās un balle.

Pirmdiena, 25.jūlijs.

No rīta Indulis Zvirgzdiņš uzstājās ar lekciju “ Madonas vēsture un šodiena”, “Apvārsnī” ciemojās virtuālās enciklopēdijas “Latvijas ļaudis uz XXI gadsimta sliekšņa” projekta vadītāja Laura Kalinka un Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols.

Pēc vakariņām ekumeniskais dievkalpojums un tad vakara nagla – Brīvais mikrofons!

Otrdiena, 26.jūlijs.

Kopreferātā  - Agritas Gailītes uzstāšanās “Dabas dziedniecība un veselīgs dzīvesveids.”, “Apvārsnī” V.Nollendorfs runāja par okupācijas tēmu un R.Whittaker par Vides piesārņošanas problēmām. Un tad!

Sporta diena – stafetes ģimenēm, soda metieni, apļu mešana, palēcieni ar aukliņu, nakts strītbols, peldēšanās Rāceņu ezerā.

Trešdiena, 27.jūlijs.

Kopreferātā Guntis Liepiņš runāja par Trimdas kultūras mantojumu, pēc pusdienām visi devās ekskursijās uz Lubānas piekrasti, Teiču rezervātu, Krustkalnu rezervātu un citām jaukām vietām Madonas tuvumā. Kad ceļojumu putekļi noskaloti, Madonas KN gaidīja ar Madonas Tautas teātra izrādi “Liktenis”.  

Ceturtdiena, 28.jūlijs.

Tupešu Jānis visus iepriecināja ar referātu “Simboli, to pielietojums un nozīme”, “Apvārsnī” ciemojās Inna Bērziņa, Aīda Šmits ar sarunām par Latvijas tēlu pasaulē. Par iespējām un problēmām. Savukārt Rudīte Raudupe runāja par dainām un pasaules viedajām mācībām.

Sveču liešanā pie ugunskuriem piedalījās ap 350 nometnieki, daudzus bija pārņēmies radošais gars! Aizvien jaunas sveces tika veidotas – ar rotājumiem, lapiņām, zālītēm....īsts gaismas vakars, kas turpinājās Madonas mūzikas skolas Laimas zālē, kur muzicēja  Rasmas Lielmane un Ventis Zilberts.

Piektdiena, 29.jūlijs.

Artis Kumsārs, Madonas mūzikas skolas direktors, ar savu spraigo, humora pilno stāstījumu par novada kultūras vēsturi un mūsdienām, aizrāva klausītājus rīta kopreferātā. “Apvārsnī” viesojās vijolniece Rasma Lielmane, un viņas referāta nosaukums bija - “Ar vijoli pa pasauli”.

Dziedādami, ar lāpām un bungām 3x3 dalībnieki gāja no 1.vidusskolas uz birztalu, lai piedalītos Daudzinājumā, kura noslēgumā tika aizdegtas iepriekšējā vakarā pagatavotās sveces.

 Ļoti gaidīts visiem bija, radošās pašizpausmes vakars “Gaiļu un vistu balle”, kas izvērtās līksms un krāsains.

Sestdiena,30.jūlijs.

Rīta kopreferāta viešņa bija L.Vlasova, kura runāja par latviešiem Krievijā.

Pēcpusdienā notika nometnes izstādes atklāšana, ieviržu prezentācijas un tirdziņš pie skolas.

Un tad jau arī noslēguma koncerts Madonas KN. Programmā: koris, folkloras ievirze, ģitārspēles apguves ievirze, Madonas 3x3 skaņu diska prezentācija, sponsoru sveikšana, redakcija un kustību lielkoncerts – “Debesu kāzas”. 

Svētdiena,31.jūlijs.

Lai cik skumji tas nebūtu....nometnes noslēgums.

 


Bez ierastajiem nometnes darbiem un nedarbiem, Madonas 3x3 iezīmējās ar šādiem notikumiem: 

Svētdiena.

Ekskursijas pa Madonas apkārtni, filmas par Madonas vēsturi kinoteātrī “Vidzeme”, pūtēju orķestra koncerts, “Madaviņas” koncerts un balle.

Pirmdiena.

Brīvais mikrofons, ekumeniskais dievkalpojums.

Otrdiena.

Sporta diena – stafetes ģimenēm, soda metieni, apļu mešana, palēcieni ar aukliņu, nakts strītbols, peldēšanās Rāceņu ezerā.

Trešdiena.

Madonas Tautas teātra izrāde “Liktenis”.  

Ceturtdiena.

Sveču liešana, Rasmas Lielmanes koncerts.

Piektdiena.

Daudzinājums birztaliņā. Radošās pašizpausmes vakars “Gaiļu un vistu balle”.

Sestdiena.

Noslēguma koncerts Madonas KN. Programmā: koris, folkloras ievirze, ģitārspēles apguves ievirze, Madonas 3x3 skaņu diska prezentācija, sponsoru sveikšana, redakcija un kustību lielkoncerts – “Debesu kāzas”. 

Svētdiena.

Nometnes noslēgums.