3x3 ieauž košu rakstu Naukšēnu audeklā

3x3 ieauž košu rakstu Naukšēnu audeklā


38. Latvijas 3x3 nometne 28. jūnijā sākās Valmieras rajona Naukšēnu pagastā, bet beidzās 5. jūlijā Naukšēnu novadā. Tieši tai nedēļā Latvijā noslēdzās sen ilgusī administratīvi teritoriālā reforma, beidza pastāvēt rajoni un pagasti un uz pirmajām sēdēm sanāca jaunievēlētās novadu domes. Arī nometnes vadītājs Kārlis Rokpelnis devās uz Mazsalacas novada domes sēdi un tika ievēlēts par domes priekšsēža vietnieku. 

Šīgada nometņu sagatavošana bija sarežģītāks uzdevums nekā citkārt arī tāpēc, ka Latviju nopietni skārusī ekonomiskā krīze apstādināja ne vienu vien ieceri un aizsāktu lietu. Taču Naukšēnu 3x3 vadītāji Daiga un Kārlis Rokpeļņi bija sev un citiem paziņojuši, ka viņi izlēmuši krīzē pašreiz nepiedalīties, jo nav laika. Viņi kopā ar jau pieaugušajiem bērniem Kārli, Anci un Albertu gatavoja un vadīja savu pirmo nometni, un tas viņiem izdevās tik vienkārši, sirsnīgi, precīzi un lieliski, ka noslēgumā ne viens vien pieredzējis trīsreiztrīsnieks atzina: šī ir bijusi visu laiku labākā 3x3 nometne Latvijā!

Nometnē piedalījās 247 dalībnieki, tai skaitā 27 no ārpus Latvijas. Kā teica Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa, tie bija ļaudis, kuri tā vietā, lai ļautu dižķezai ienākt savā apziņā un tur nostiprināties, labāk izvēlējās būt kopā 3x3 un mācīties, ka būt latvietim nozīmē daudz ko vairāk nekā būt tikai kāda sociāla slāņa pārstāvim. Latvietība visu nedēļu izpaudās runājot, domājot, rakstot, dziedot, dejojot, spēlējot, kopā strādājot dienā un nīkstot naktī. 

Vadmotīvs jeb nometnes tēma bija „Robežas”. Rokpeļņi to izvēlējušies, lai uzzinātu un domātu par robežām, kas jāsaglabā, un robežām, kas jānojauc un jāpārvar katram pašam sevī, ģimenē, dzimtā, sabiedrībā. Arī tādēļ, lai vairāk iepazītu pierobežas īpašo gaisotni, jo Naukšēni ir Igaunijas pierobeža, te pirms 20 gadiem Baltijas vienotības ceļā savienojās latviešu un igauņu cilvēku ķēde. 

Daudzinājums, ko vadīja „Vilki” un „Vilcenes”, bija veltīts trejiem vārtiem - latviešu sētas sastāvdaļai, vienlaicīgi robežai un vienotājai starp dažādām sfērām un dažādām vidēm. Robežu vadmotīvs caurvija arī ieviržu tematiku - vienai nopietnāk, citai jautrāk. Mazākie nometnieki jeb ½ x ½ satikās ar vareno dzīvnieku Peli un skatījās, kā tā šķērso visas robežas. Daces Liepas un Jāņa Sausnīša vadībā animācijas filmiņā ievilināja vēju un noskaidroja, ka vējš ir robežpārkāpējs (lielstudijās šādas filmas uzņemšanai tiek veltīts vismaz gads!). Aloida un Viktors Jurčenko ievirzē „Spēka avoti” runāja par sevis sakārtošanu, bez kā nav vērts šķērsot savas robežas un mēģināt sakārtot ārējo pasauli. Taču bija ko darīt arī tiem, kas domā par ārējās pasaules kārtību - tos Jānis Peniķis un Lauma Vlasova aicināja uz Politikas ievirzi. Pat tādai praktiskai ievirzei kā „Ādas apstrāde- apavi”, izrādās, ir saistība ar robežām: Agrita Krieviņa skaidroja, ka viņi taisot robežu starp pēdu un zemi, un nedēļas beigās deviņi pāri ādas apavu bija gatavi! Robežu starp nopietno un jautro jauca Jauniešu klubs un Teātra sports, kas notika vienlaicīgi kā viena ievirze. Ilga Reizniece uz ievirzi „Folklora ģimenei” aicināja bez vecuma ierobežojuma, savukārt nakts dančiem šoreiz bija noteikts laika ierobežojums - līdz diviem naktī, lai dancotājiem būtu spēks nākamajā dienā piedalīties rīta ievirzēs. 

Pavisam bija piedāvātas 32 dažādas ievirzes un pievakares aktivitātes - gan prāta, gan roku vingrināšanai. Kā vienmēr, iecienīts bija Līgas Rupertes un Māras Tupeses vadītais Ģimeņu seminārs, jaunajiem vecākiem noderīga Bēbīšu skola, ko vadīja Dina un Reinis Cepļi. Daudz mācekļu bija ievirzēs, kas tika piedāvātas pirmo reizi - ziepju vārīšanā, lupatu deķu aušanā un ievirzē „Lasīt, domāt, diskutēt”. Interesanti, ka rotu kalšanā vairums mācekļu bija meitenes. Vai tas nozīmē, ka latviešu zeltenes negaida gredzenus no tautu dēliem, bet kaļ pašas? Tautu dēli tai pat laikā Skaņkalnes galdniekmeistara Jāņa Apsīša vadībā uzbūvēja īstu koka laivu, kas viegli peldēja pa Rūju, izvizinot meistaru sievas, draudzenes un bērnus.        

Vai nu tādēļ, ka brokastis bija stundu vēlāk kā citreiz, vai Baibas Kranātes-Lazdiņas personības vilināts, bet ar katru rītu pieauga to dalībnieku pulciņš, kas nāca uz jogas vingrinājumiem jeb „Sarunu ar savu ķermeni”. Rīta referātu nebija, toties Vakara viesi, patiesībā paši nometnes dalībnieki, stāstīja par dažādiem interesantiem tematiem: Inese Krūmiņa - par arhetipiem pasakās, Lauma Vlasova un Kārlis Rokpelnis - par Pirmajiem Viskrievijas latviešu dziesmu svētkiem, Dina Ceple - par gaidībām un radībām ar prieku, Andris Tomašūns - par Latviju II pasaules karā bildēs. 

Bija tradicionāli 3x3 pasākumi - Brīvais mikrofons, Zolītes turnīrs, Nakts basketbols, Spoku stāstu vakars, klasiskās mūzikas koncerts, ekskursijas pa tuvāku un tālāku apkārtni, 3x3 koris jeb Naukšēnu sadziedāšanās. Bija arī kas neparastāks - pirts vakars ar Pļavas mācības ievirzes vadītājas Līgas Reiteres gudrībām un vietējā Naukšēnu pirtnieka neparastajām pirts masāžām.      

Nometnes dzīve tika dokumentēta gan avīzē „Robežnieks”, kas iznāca katru dienu, gan režisora - dokumentālista Ivara Zviedra veidotajās 3x3 TV ziņās, ko varēja redzēt katru rītu un pēc nometnes iegādāties diskā. Iznāca arī Naukšēnu 3x3 mūzikas disks, kurā ieskaņotas gan Brīvajā mikrofonā, gan citur nometnes laikā skanējušās dziesmas.   

Nometnei beidzoties, tās vadītāji Daiga un Kārlis Rokpeļņi vērtēja, ka lielā mērā ir izdevies dažādos veidos piepildīt nometnes tēmu „Robežas” - darot, runājot un domājot par latviešu identitāti modernajā pasaulē. Veidojot nometni, viņi bija uzstādījuši sev sasniedzamus mērķus savas 3x3 izpratnes un iespēju robežās. „Mēs šo pasākumu uztvērām ļoti ģimeniski, un nometne ir divu ģimeņu - Rokpeļņu un Lustes - un mūsu draugu kopīgs darbs 3x3 kustībai,” skaidro Daiga. Rokpeļņi savus bērnus nav audzinājuši, bet ir mīlējuši un kopā ar viņiem dzīvojuši dzīvi. Tāpēc 3x3 nometnes nedēļā izjutuši gandarījumu un lepnumu par saviem bērniem un viņu draugiem, kas ne tikai palīdzēja, bet vispilnīgākajā veidā vadīja nometnes norisi. Arī 3x3 kustības aizsācēja Līga Ruperte atzīst, ka Naukšēnu 3x3 nometnē viņu visvairāk priecējis redzēt, ka jaunā paaudze, kas būtībā izaugusi ar 3x3 kustību, aktīvi un nozīmīgi iesaistījusies nometnes vadīšanā un organizēšanā. „Visi strādā un kaut ko dod,” Līga to saka par Rokpeļņu un Krūmiņu atvasēm. 

Rasma Zvejniece


DSC_0344

Dalībnieku kopbilde

DSC_0382

 Nometnes vadītāji Daiga un Kārlis Rokpeļņi un viņu bērni Alberts, Kārlis un Ance

DSC_0500

 Vakara dziesma

DSC_0574

Vilku mācībā puikas iepazīst seno karavīru ieročus

100_7153

Daudzinājumā

Lapu papildinājām naukšēnu 3x3 nometnē.atsauksmes sūtiet gundars.kalnins@3x3.lv