24. nometne

Sanāciet, labi ļaudis,
No maliņu maliņām:
Balti mani liepu galdi,
Gudrs mans padomiņš.
(Tautasdziesma)


Īsi par Neretu

Nereta - Sēlijas zaļais krasts, kur tumšzili padebeši tiekas ar tālo apvārsni. Te vēji pārskrien bērzu birztalas, noglāsta zemo akmens pieri ceļa malā un pazūd baltos lielceļos uz Lietuvas pusi... Zem Neretas zilajām debesīm dzīvo un strādā radoši un darbīgi ļaudis.

Nereta - Aizkraukles rajona pagasts netālu no Lietuvas robežas. Tā platība ir tikai 122,12 km, iedzīvotāju skaits - 2162. Neretas sirds - upe Dienvidsuseja, kas vijas cauri pagastam. Jau no tālienes atbraucējus sveicina Neretas luterāņu baznīcas zeltītais gailis un krusts katoļu baznīcas tornī.


Nometnes tēma - „Sēlija”

Šī 3x3 nometne veltīta latviešu dzīvošanai mūžu mūžos, Sēlijai un sēļiem.


Norises laiks

2002. gada 14. - 21. Jūlijs.


Nometnes vadītāja

Inese Bērziņa


Nometnes dalībnieki

Nometnē piedalījās 285 dalībnieki no ASV, Austrālijas, Itālijas, Kanādas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas un Vācijas.


Nodarbības nometnē


Nodarbības bērniem:

3–7 g.v. Bērnudārzā „Sēlīši” radošas nodarbības - zīmēšana, dziedāšana, lasīšana. (Inita Renerte un audzinātājas)
8–13 g.v. Psihologu pārrunas. (Gunta Jakovela, Valentīna Svjatoduha)

Rīta ievirzes

Bērniem:
1. Zivis Sēlijā (Jūlijs Treiģis, Jānis Cīrulis)
2. Mīlēsim dzīvi un sevi! (Aira Jākobsone)
3. Bērnu folklora. (Sarmīte Sedliņa)
Pieaugušajiem un bērniem:
1. Latviskā virtuve (Dzidra Šteinberga, Mārtiņš Rītiņš, Modra Reizniece)
2. Teātris (Uldis Siliņš, Inta Ūbele, Agrita Krieviņa)
3. Vizuālās intervijas (Valdis Kupris, Maija Brašmane)
4. Rotkalšana (Inita un Vitauts Straupes)
Pieaugušajiem:
1. Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte, Māra Tupese)
2. Filosofija, kultūrvēsture (Evija Caune, Vilnis Zariņš, Edvīns Vilks)
3. Folklora dzīvesstāstos (Janīna Kursīte, Lūcija Ķuzāne, Egija Apiņa)

Pusdienas ievirzes

Bērniem:
1. Zīda apgleznošana ar latviskiem rakstiem (Jolanta Albrehta)
2. Koka darbi (Harijs Zemītis)
3. Bērnu teātra studija (Ārija Stūrniece)
Pieaugušajiem un bērniem:
1. Aizsardzības paņēmieni. Kritienu un kūleņu tehnika (Egils Helmanis)
2. Dabas mācība ģimenei (Anna Āze, Juris Arbidāns)
3. Folklora ģimenei (Ilga Reizniece)
4. Aušana stellēs (Lija Liepa, Aina Beņķīte, Genoveva Strode)
Pieaugušajiem:
1. Latviskā dzīvesziņa (Tupešu Jānis)
2. Latvijas vēstures strīdīgie jautājumi (Andris Tomašūns)
3. Deja un kustība (Lilija Lipore)
4. „Iepazīsti Sēliju!” (Gunārs Spīdainis)
5. „Apvārsnis” (5 nometnieku-lektoru piedāvātās tēmas)

6. Tava veselība, tava atbildība (Maija Tebecis)

Pēcpusdienas ievirzes

Bērniem:
1. Masku veidošana (Miervaldis Tupesis, Modra Reizniece)
2. Vilku mācība (Jānis Kušķis)
3. Vilceņu mācība (Daina Klints)
Pieaugušajiem un bērniem:
1. Rotaļlietas manam bērnam (Ligita Gaile)
2. Žurnālistika (Daiga Kļanska, Antra Lāce, Evita Apiņa, Gundars un Ieva Kalniņi)
3. Folkloras dejas (Gunārs Strods, Dace Deksne)
4. Ādas apstrāde (Līga Sarkane, Agrita Krieviņa, Einārs Deksnis)
5. Koklēšana (Edgars Lipors)
Pieaugušajiem:
1. Projekts „Latviešu valodas atsārņošana” (Austris Grasis)
2. Tekstīliju darināšana bez stellēm (Inese Krūmiņa)
3. Zīda apgleznošana (Aina Strode)
4. Floristika (Ģertrūde Tomašūna, Evita Vīnakalne, Aiga Mistre)


Kultūras Programma

14.07., svētdiena
Iepazīšanās ar Neretu, J.Jaunsudrabiņa „Riekstiņiem”; daudzinājums mājām;
Vakarā Neretas dramatiskā kolektīva izrāde—J.Jaunsudrabiņš „Ezermaļu krokodils”
/rež.Aija Kalnāre/
15.07., pirmdiena
Ekskursija pa Sēliju, Jēkabpils sēļu sētu;
Vakarā—
iepazīšanās vakars
16.07., otrdiena
Deju kopas „
Sēļi” un „Augšzemes” koncerts
17.07., trešdiena
Folkloras kopas „Augšzeme” koncerts;
18.07., ceturtdiena

Garīgās mūzikas koncerts
19.07., piektdiena

Tikšanās ar novadnieku, aktieru Riharda Rudāka un Jāņa Kubiļa ģimenēm (lasījumi, sarunas u.c.)
20.07., sestdiena
Ieviržu darbu prezentācija, noslēguma koncerts;

Nometnieku teātris (rež. Uldis Siliņš un Inta Ūbele);
Atvadu balle
/spēlē „Kreicburgas ziķeri”/
21.07., svētdiena
Pateicības dievkalpojumi;

Preses konference;
Nometnes slēgšana, atvadas.


Materiāls sagatavots pēc:

  1. http://www.3x3.lv/programma-nereta-2002.html [Skatīts: 28.07.2010.]
  2. http://www.3x3.lv/programma-nereta-2002-detalas.html [Skatīts: 28.07.2010.]
  3. Pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometne Neretā buklets. 2002.