LAIKS Vecpiebalgas 3x3

3x3 Vecpiebalga zime 2019maza


(2019.gada vasara,7.-14.jūlijs)

Kas Tev nāk prātā, domājot par Vecpiebalgu?

Vai tā ir piebaldzēna augstā cepure vai Ķenča lūgšana, vai Lienas baltā villaine, vai tie ir Piebalgas līkumotie ceļi, pakalni un sakoptās lauku sētas?

Kad iebrauksi Vecpiebalgā, laiks nedaudz apstāsies, jo tas te ir īpašs. Te dzīvojuši un domājuši tik daudzi spoži latviešu inteliģences pārstāvji – dzimuši Reinis un Matīss Kaudzītes, plikām kājām staigājis Kārlis Skalbe, viksētos zābakos zemi mērījis Andrejs Pumpurs... Te radušās Emīla Dārziņa un Imanta Kalniņa skaistākās dziesmas... varbūt, ka Vecpiebalgā ir piedzimusi arī latvieša dvēsele?

PieEzera


Ja Tu gribi to sajust, atbrauc uz Vecpiebalgas 3x3 saietu, kura tēma ir “LAIKS”.

Tev pietiks laika izkalt savu pirmo rotu, apmeklēt ģimenes semināru, latviskos godus, doties pa meža takām, jauniešu vai pirts ievirzi un citām ilggadējām un iemīļotām ievirzēm. Vecpiebalga izsenis slavena labiem amatniekiem, rokdarbniecēm un kultūras cilvēkiem. Kas cits, ja ne viņi stāstīs un mācīs meža un dārza gudrības, aušanu, porcelāna apgleznošanu, maizes cepšanu, botānisko gleznošanu, bungu rakstus, baltā māla dekoru izgatavošanu un Piebalgas kultūrvēsturi. Uzzināsi arī par dižākajiem piebaldzēniem, to darbiem un likteņiem, gan senos laikos, gan tagad. Jaunākā paaudze iepazīsies ar Balto kaķīti ievirzē “Kaķīša dzirnavas”.

Varbūt uzzināsi ko jaunu par Vidzemes brāļu biedrību (herhūtiešiem), kuru laikā radās latviešu dzejniecība, romānu rakstīšana, dziesmu svētki, stāstniecība. Tiks atjaunota jau Mērnieku laikos radusies “Dziedāšanas biedrība”, kurā iestāties tiks aicināts jebkurš dalībnieks.

3x3 vadiba2019


Iepazīsi vietējās tradīcijas, saimniekus un lauku sētas. Varēsi ēst uz uguns vārītu zupu, peldēt Alauksta ezerā, nodejot Piebalgas deju un lielīties slātaviešu garā, bet pats galvenais - būs laiks arī sev un pašizaugsmei.

Dzīvosim un darbosimies Vecpiebalgas kopmītnēs un vidusskolā, vakara pasākumi paredzēti atjaunotajā Kultūras namā. Katru rītu Tevi uzrunās divi brāļi. Varbūt saskatīsi viņos līdzību ar Reini un Matīsu Kaudzītēm. Mums visiem tas būs gan satikšanās, gan iepazīšanās gan kopābūšanas laiks.Ar sirsnīgiem sveicieniem, Vecpiebalgas 3x3 darba grupa - Grīnvaldu, Radziņu, Apsīšu ģimenes un Elīza Barkāne

© Gundars Kalniņš 2022