11. nometne

Nometnes Zīme

VilakasZime

 VILEKS SOVĀ GARAJĀ TOLKU BOLSĀ SAUC KŪPĀ VYSUS—


KAM SVĀTA IR ZEME

KAM SVĀTA IR TAUTA,

KAM  SVĀTA IR VOLŪDA,

KAS VILEKS DVĒSELĒ IR.

(No Ontana Slišāna veltejuma Viļakas pylsātas 700-gadei)


Nometne notika 1996. gadā no. 7. līdz 14. jūlijam .


Nometnes moto - „Garā pupa”.


Nometnes vadītāja - Līga Kozlovska

Koordinatore ārzemēs - Līga Ruperte

Saimnieciskā vadība - Alfons Krištopāns, Māris Kozlovskis, Ināra Dundure, Marjans Locāns

Radošā grupa - Ilga Oplucāne, Dzintra Zvejniece, Mārīte Šperberga, Iluta Lipska

Nometnes zīmes autore - Elita Teilāne


Nometnes avīze - ”Pāksts”


Rīta ievirzes

Ģimenes problēmas- Līga Ruperte, Māra Tupese - ASV

Kultūrvēsture Balvu rajonā- Arvīds Šnepers, Leontīne Maksimova, Antons Slišāns

Latvija un Latgale šodien pasaules skatījumā- Jānis Peniķis - ASV, Dainis Īvāns, Kazimirs Šlakota

Žurnālistika- Uldis Auseklis, Dagmāra Ausekle, Modris Teilāns, Rasma Zvejniece

Folklora- Andris Kapusts, ansamblis "Grodi"


Pēcpusdienas ievirzes

Lauku sētas virtuves noslēpumi- Ruta Jeromāne, Dzidra Šteinberga, Kanāda

Zemnieku darba diena- Terēziia un Laimonis Brokāni

Ekoloģija- Anna Āze

Mīksto rotaļlietu gatavošana- Ligita Gaile

Ādas apstrāde- Skaidrīte Veina, Vija Circāne


Praktiskas ievirzes visai dienai

Latgaļu rotu kalšana- Daumants Kalniņš, Andris Garokalns

Metālkalšana- Jānis Keiselis

Keramika-Jolanta un Valdis Dundenieki

Gundega Peniķe – ASVBaltās stundas

«Latgales tautas tērpa darināšana,

valkāšanas tradīcijas, Abrenes tērpa

etnogrāfisko mežģīņu knipelēšana”

Maruta Grasmane

«Pirkstaiņu adīšana” Skaidrīte Šnepere

«Jostiņu aušana” Valija Berziņa-Vācija, Maija KulakovaNodarbības bērniem no 3 - 7 gadiem zīmēšana, rotaļas,

sportošana Viļakas bērnudārzā.

Sarmīte Sedliņa, Sandra Dišlere, Anda Pušpure


Ievirzes bērniem no7-13gadiem

Rīta ievirzes

Gleznošana - Elita Teilāne

Animācija- Roze Stiebra, Ansis Bērziņš

Teātris - Vaira Resne

Mīkstās rotaļlietas - Biruta Kaldre


Pēcpusdienas ievirzes

Ārstniecības augu vākšana, ziedu

kompozīciju veidošana - Devgasija Aleksandrova, Anita Pastare

Dejošana - Gundega Prancāne

Zigurds Miezītis-Kanāda


Ekskursijas

Žīguru meža muzejs,

Rekavas maizes muzejs,

Balkānu kalni,

Viļakas pilsētas baznīcas,

Viļakas robežsargu bataljons,

Valsts robeža ar Krieviju.


Izstādes

3x3 nometnes arhīva izstāde,

Jura Cibuļa ābeču izstāde,

Jolantas un Valda Dundenieku

keramika, _

Jāņa Keiseļa metālkalumi,

Latgales novada tautas tērpu,
Apgāda „Garā pupa” devumu


Pirms vakariņu aktivitātes

Vincenta Leiko un Jāņa Cibuļska piemiņas vietas atklāšana,

Septiņu brāļu diena „Vidiņā, vidiņā” drāmas ansambļa „Rūķi” U.Ausekļa dzejas izrāde,

Balvu tautas teātra izrāde R. Blaumanis „Trīnes grēki”,

Knariņu teātris „Didzis un zvaigžņu zēns”.


Vakara programma

Iepazīšanās vakars, svecīšu vakars, etnogrāfiskās dziesmas vakars, viļacēniešu sagatavotais atpūtas vakars, pirts vakars ar pēršanos un mazgāšanos, noslēguma vakars un balle.


...bet drīz pēc nometnes atkāšanas bija liels notikums pļaviņā pie sporta kompleksa. Viena kaza, vārdā Mika, svinēja vārda dienu un uz svinībām bija ielūgusi vēl 21 kazu un VISUS 3x3 nometnes dalībniekus, kā arī garāmgājējus. Jubilāre bija tērpusies baltā blūzē, rūtainā sagšā un rotājusies ar dzintara krellēm. Kā jau jubilejā, tika dziedāts un dejots, mazajām solistēm puķes sniedza pats pilsētas mērs, un visi jautri gāja rotaļā,” citāts no nometnes avīzes „Pāksts.”

Radīts Zaļeniku 3x3 nometnē