3x3 nometne. Jūlijā Kalnos

 

    Par pasaules latviešu ģimeņu 3x3 Kalnu nometni, kas no 2005. gada 10. līdz 17.jūlijam notiks Saldus rajona Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā,  jau var teikt droši  – kopīgi vadīsim  vienu latvisku, draudzīgu un darbīgu nedēļu.

 Pulcēs ap 300 latviešu

     Kas ir 3x3 – tā jautā tie, kas paši vēl nevienā no šīm nometnēm nav bijuši. Ko nozīmē šis nosaukums? Tā skaidrojums pieder Līgai Rupertei -   nometne ir nākošais solis pēc 2x2 nometnēm, tā kopā pulcē trīs vienības – mātes, tēvus un bērnus, kā arī trīs paaudzes – visjaunāko, vidējo un vecāko. Kopš 1990. gada, kad nometne no Amerikas  atceļoja uz Latviju, tās nosaukumam ir ceturtā jēga – tā pulcē latviešus no visas pasaules -  no rietumiem, no austrumiem un no Latvijas.

     Nometnes būtība, arī runājot Līgas Rupertes, 3x3 kustības māmuļas vārdiem,  ir palīdzēt saglabāt latvisko identitāti ārzemju latviešos un palīdzēt novērtēt to pašmāju latviešiem.

      Arī 3x3 Kalnu  nometnē piedalīsies gan  latviešu ģimenes, gan lektori un praktisko ieviržu vadītāji no vairākām valstīm – jau zināms, ka braucēji ir Krievijā, Amerikā, Kanādā, Austrālijā, Vācijā.

     Kalnu nometne, ņemot vērā vietējos apstākļus, paredzējusi uzņemt ap 300 dalībnieku. Lielu atsaucību un pretimnākšanu izrādījusi Kalnu vidusskola un tās direktore Zenta Klaipa, atvēlot nometniekiem ne tikai plašās un skaistās skolas telpas, bet arī skolas internātu un viesnīcu. Tie, kas vēlas, var pieteikties dzīvot pie nīgrandniekiem viņu lauku sētās vai centrā dzīvokļos. Daži nīgrandnieki jau gatavi uzņemt viesus, daži apņēmušies, 3x3 nometni gaidot, iekārtot viesu namu.

Tradīcijas kopjot un bagātinoties

     Gaidīsim ik tautieti no rietumiem vai austrumiem, lai kopīgi vienu nedēļu aizvadītu patiesi latviski, atklājot tās kultūras bagātības, kas ir Kurzemē Saldus pusē. No Latvijas priekšroka tiks dota ģimenēm, kas vēl nav bijušas nevienā 3x3 nometnē, kā arī Saldus rajona ģimenēm. Nu vairs Latvijā ir tikai pāris rajoni, kuros vēl nekad nav noticis tik liels, pozitīvi lādēts, vietējo kultūrvidi bagātinošs pasākums. Tagad ir pienākusi Saldus rajona kārta rādīt savas kultūrvēsturiskās bagātības, folkloras tradīcijas, iepazīstināt ar savas puses interesantajiem, darbīgajiem un talantīgajiem  ļaudīm.

    Jau zināma lielākā daļa lektoru, kas Kalnu nometnē strādās. 3x3 nometne no citām atšķiras ar to, ka visi tajā strādā  par velti, tādējādi ziedojot savas zināšanas, laiku un enerģiju  kopīgajai idejai – latvietiskuma kopšanai. Taču katrs, kas kaut reizi strādājis 3x3 nometnē,  to nav nožēlojis, jo pretī saņēmis gan milzu garīgo, gan intelektuālo bagātību, nedēļu pavadot vienā pulkā  ar interesantiem, erudītiem, zinošiem ļaudīm.

Interesantas ievirzes, erudīti ļaudis

    Jau zināms, ka Kalnu nometnē vairākās ievirzēs varēs apgūt psiholoģijas zinības - nodarbības vadīs psiholoģes Līga Ruperte, Māra Tupese (ASV), Solveiga Miezīte (Kanāda), Māra Siksna (Austrālija). Mācītāja Daira  Cilne no ASV vadīs ētikas un reliģijas ievirzi,  vēsturi izprast palīdzēs vairāku mācību grāmatu autors Andris Tomašūns no Jelgavas, aicināts arī  kultūrvēsturnieks Jānis Krēsliņš (Zviedrija). Iecerētas arī novadpētniecības un arheoloģijas ievirzes. Baltu valodas varēs pētīt kopā ar valodnieku, Bonnas universitātes pasniedzēju Austri Grasi. Ievērojama vieta nometnē paredzēta foklorai – sākot no vismazākajiem. Te darboties solījusi Ilga Reizniece, Dace Prūse, Janīna Kursīte.  Pirmoreiz notiks ievirze Trimdas kultūras mantojums, kurā varēs iepazīties ar latviešu veikumu ārzemēs. To vadīt solījis Guntis Liepiņš no Kanādas.

     Keramiku mācīs nīgrandniece Laima Jaunskunga,  rotkalšanu liepājnieki Andri – Garokalns un Grebis, taču, tā kā tās ir vispopulārākās nodarbes, ko nedēļas laikā parasti apmeklē ap 100 nometnieku – gan lielu, gan mazu, vēl var pieteikties rotkaļi.

    Vēl nometnē varēs apgūt aušanas prasmi gan ar, gan bez stellēm, varēs apgleznot stiklu, veidot  cepures no doņiem un kļavlapām,  mācīties darināt lelli  savam bērnam no dabiskiem materiāliem un latviskajā virtuvē paši gatavot un nogaršot īsteni latviskus, Kurzemei raksturīgus ēdienus utt.

     Savas nodarbības būs bērniem (viņi kopā ar studijas Dauka māksliniecēm  veidos savu animācijas filmu), ar pavisam mazajiem visu dienu darbosies muzikālās un  tēlotājmākslas skolotājas, pavisam mazajiem kopā ar vecākiem būs bēbīšu skola.

     Bez nodarbībām nometnē  parasti viesojās daudz interesantu ciemiņu. Arī Kalnos tie būs gan vietējie pašvaldību speciālisti, kas  stāstīs par Saldus rajonu, par latviešiem Krievijā stāstīs Latvijas vēstniecības Maskavā darbiniece Lauma Vlasova. Daudz interesentu  noteikti piesaistīs  ārsts homeopāts Arturs Tereško, kuram pēc lekcijas nometnes dalībnieki varēs doties līdzi pļavā, lai savāktu sev ziemai zāļu tējas.  Lektoru un ieviržu vadītāju saraksts, protams, vēl nebūt nav pilnībā sastādīts, un nometnes programma bus krietni plašāka nekā šeit aprakstītā. 

    Ekskursijās nometnes dalībnieki iepazīst  Saldus novadu, tā kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. Ekskursijas maršruts vēl top, arī finansējums tai tiek meklēts. 

    Daudzveidīgas būs nometnes vakara programmas. Būs tradicionālais daudzinājums, kurā ozolu godināt visus nometniekus aicinās vīru kopa Vilki, piepalīdzot kopai Vilcenes. Būs tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem,  varēs iepazīt labāko no novada kultūras veikuma.

    Taču pats galvenais – veidosim siltas, draudzīgas saiknes, kas nedēļas laikā caurvīs lielu un mazu latvieti  no dažādām valstīm, vienam otru bagātinot. Tāda arī ir 3x3 nometņu jēga.

Otrā nometne mūsu pūrā

    Nometni vadīsim mēs, Bitinieku ģimene, kurā esam pieci. Daigas pieredze ir darbs desmit nometnēs, veidojot nometnes avīzi vai vadot žurnālistikas ievirzi, bet  2002. gada Skrundas nometne Kuldīgas rajonā bija pašu,  kopā ar dzīvesbiedru Aldi un trim  meitām, izlolota un noorganizēta.

 

    Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2005. gada 1. maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023, fakss (616)456-5963, e-pasts liga3x3@iserv.net.  Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St., Chapel Hill, Q 4069, Australia, tel. 61-7-3378-0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au  Ārzemju dalībnieku dalības maksa ir $200.- US par personu, bet ne vairāk kā $ 500.- par kodolģimeni.

Latvijas dalībnieki var pieteikties Kalnu nometnei, rakstot vēstules nometnes vadītajiem, pamatojot savu vēlmi piedalīties, kā arī pastāstot par savu ģimeni. To var darīt jau tagad (adrese: Pļavas iela 5-23 Kuldīgā, LV -3300, tālrunis informācijai 9463930, 3322776).

  http://www.saldus.lv/Nigrandesskola/skolastaust.html

   http://www.saldus.lv/Lv/Jaunumi/3x3.htm

Daiga un Aldis Bitinieki, nometnes vadītāji

 

 

 

     
 

Copyright © 2005 3x3. All rights reserved.