2014.gadā 3x3 saieti Latvijā aicina


Latvijā nākamvasar atkal notiks divi 3x3 saieti – no 13. līdz 20. jūlijam Rucavā un no 20. līdz 27. jūlijam Smiltenē.

Locīsim pūru Rucavā!

Rucavas 3x3 pamattēma ir Pūrs – simbols, kas mūs vedina aizdomāties par cilvēku un tautas resursiem, par to, cik bagāti mēs esam, ne tikai materiālā izpausmē. Kas ir mūsu garīgais pūrs, piederība, pasaules uzskats, dzīvesveids, un kā to nodot tālāk. 

imap://gundars%2Ekalnins%403x3%2Elv@192.168.2.10:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E5136?part=1.2.6&type=image/jpeg&filename=Kruminu%20%C4%A3imene%20daudzinajuma.jpg

Krūmiņu ģimene daudzinājuma laikā, no kr. Inese, Jānis, Egija, Ingus, Ieva, Edžus, Kārlis, Mētra, Baiba

Saietā darbosies ap 40 ievirzes, kurās lektori un meistari dalīsies savās zināšanās un prasmēs – no filosofijas līdz bēbīšu skoliņai, no pļavas mācības un virtuves gudrībām līdz rotu kalšanai un multenītes zīmēšanai. Daudzas nodarbības ir tradicionālas – ģimeņu seminārs, folklora, politika, kristīgā reliģija un ētika, arheoloģisku rotu kalšana, keramika, pļavas mācība, kurzemnieku virtuve, tautas dejas, folklora bērniem ar ieskatu latviešu mitoloģijā, vilku mācības puikām, pusreizpuse (radošo nodarbību cikls) – pirmsskolas vecuma bērniem un bēbīšu skoliņa mazuļiem kopā ar mammām vai tētiem.

Taču ir nodarbību veidi, kas lieliski papildina mūsu alkas izzināt latvisko, bet 3x3 saietos bijuši retāk – metālkalšana, novadpētniecība, apmeklējot novada ievērojamākās vietas, vēstures ievirze par kuršu senvēsturi, praktisks kurss – Tava veselība, Tava atbildība (masāža). Taču tas nebūt nav viss – jostu aušana, adīšana, kreklu šūšana un izšūšana, ādas apavu (arī pastalu) gatavošana, žurnālistika, tīmekļa lapas veidotāju pulciņš, apsveikuma kartīšu gatavošana un vēl, un vēl. 

Saietu organizē Inese Krūmiņa kopā ar savu kuplo ģimeni. Tas būs jau astotais Ineses vadītais 3x3 saiets.

Laipni gaidīti Smiltenē! 

Smiltene atkārtoti par 3x3 saieta vietu izvēlēta latviskās vides, Smiltenes novada domes un tehnikuma vadības atsaucības un piemērotās infrastruktūras dēļ. 

To organizēt un vadīt pirmoreiz  uzņēmušies Inese un Ainārs Grīnvaldi. Plānotajiem 300 dalībniekiem nodarbības notiks Smiltenes ģimnāzijā un tehnikumā, kas dienesta viesnīcā nodrošinās arī dzīvošanu. Par gardu maltīti rūpēsies tehnikuma ēdnīcas saimnieces, ēdienu gatavojot malkas krāsnī.

smiltenes 3x3 darba grupa

No kreisās puses vadītāji Ainārs un Inese Grīnvaldi, kultūras pārvaldes vadītāja Pārsla Jansone, Smiltenes domes priekšsēdis Ainārs Mežulis, Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas skolotāja un vietējās darba grupas vadītāja Vija Sokolova, pašvaldības policijas priekšnieks Normunds Liepa,  Smiltenes tehnikuma projektu vadītāja Rudīte Grabovska un domes priekšsēža vietnieks Gints Kukainis

Saietā būs interesantas un saistošas nodarbības visiem vecumiem trīs cēlienos ar vairāk nekā 40 ievirzēm. Ieviržu vadītāji no Smiltenes novada palīdzēs iepazīt vietējo novadu un tā iedzīvotājus.

Ģimenes mācība būs pie Māras Tupeses un Līgas Rupertes, latviskie godi – pie Ineses Krūmiņas.

Kalšanas amatu ierādīs meistars Jānis Keiselis, etnogrāfisko brunču šūšanu Inga Ķestere, lina kreklu darināšanu  Vija Liepa, alus darīšanu Jānis Valdmanis. Pašam savu kokli pagatavot palīdzēs meistars Andris Roze.

Piedzīvot un izdzīvot 3x3 teātri varēs kopā ar  Lailu un Jāni Kirmuškām, smelt prieku un kopības sajūtu dejā un kustībā varēs Lilijas un Edgara Liporu vadītajā ievirzē. Par dzimtas sirdsapziņu, senču spēka nozīmi meklēsim atbildes Aloidas Jurčenko  praktiskās filozofijas ievirzē. Par politiku būs diskusijas Anša Bogustova vadībā.

Lieli un mazi vīri darbosies kopā ar Jāni Krūmiņu. Vilku mācībā un ievirzē No puikām par vīriem. Ķermeni, mugurkaulu stiprināsim un atveseļosim kopā ar Anitu Elksni. Būs jau tradicionālā Ventiņu stāstnieces un zāļu sievas Līgas Reiteres ievirze.

Sadziedāšanās ievirzi vadīs Vivita Skurule, bet Ārija Stūrniece palīdzēs apgūt aktiermeistarību un runas mākslu. Nodarbības paredzētas visu vecumu bērniem, bet tie, kuri sasnieguši 10 gadus, varēs piedalīties ķīmijas eksperimentos kopā ar skolotāju Jāni Celmiņu.

Rotaļas un dančus ģimenēm mācīs Edgars un Lilija Lipori, Ilga Reizniece un Zane Stafecka. Vakaros – danči visiem un sarunas un sadziedāšanās pie alus kausa jeb nīkšana. 

Brīvajā mikrofonā tiek gaidīti ģimeņu priekšnesumi.

Ar Smiltenes pašvaldības domes atbalstu būs ekskursija, lai iepazītu Smiltenes novadu. Daudzinājums notiks Līgo kalnā. Pašdarbnieku vakarā būs teātra izrāde un īsta zaļumballe ar izcilo Smiltenes pūtēju orķestri.

Abos saietos katru dienu atspoguļos televīzija un avīze, taps dalībnieku skaņu (mūzikas) disks.

Ārzemju latvieši uz abiem saietiem pieteikties var pie koordinatora Arnolda Ruperta, liga3x3@iserv.net; 2141 Brunsink N.E. Grand Rapids, MI 40503. USA). Tālr. (616) 456-8023. Dalības maksa ir $ 300.- no personas (bērniem līdz 7 gadu vecumam puscena), bet nepārsniedzot $ 750.- no kodolģimenes.

Vairāk informācijas būs internetā: www.3x3.lv
Lapu veidoja Gundars Kalniņš (Gundars.Kalnins@3x3.LV)