2019.gada saieti

Austrālijā

36. kārtējais saiets notiks

Adare īpašumā Viktorharborā (Victor Harbor), netālu no Adelaides,

sākot no 2018. g. Vecgada vakara līdz 2019. g. 6. janvārim

Lasi vairāk         Raksts

Latvijā

Vecpiebalgā no 7. līdz 14. jūlijam, vadīs Inese un Ainārs Grīnvaldi

Lasi vairāk

Alojā no 21. līdz 28. jūlijam, vadīs Ieva un Eduards Krūmiņi

Lasi vairāk 

Anglijā

Straumēnos, (angļu valodā) no 28. jūlija līdz 4. augustam, vadīs Ingrīda Dzeriņa

Straumēnos, latviešu valodā no 4. līdz 11. augustam

Īrijā

No19. līdz 25. augustam, vadīs Zane Kazotniece

ASV

Garezerā, no 4. līdz 11. augustam, vadīs Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos, no 18.līdz25. augustam, vadīs Ingrida Jansone

 


Kas jāzina par 3×3? (drukāt)


Atskaņas no Salacgrīvas


Grāmata par 3×3 Latvijā gatava

Lasi vairāk

Skatīt grāmatu (faila smagums 20MB)


Grāmata par 3×3 kustību trimdā

Lasi vairāk


Vecais lapas skats