2021.gada saieti

LATVIJĀ

 
Šis, 2021.gads, ir ierobežotu pulcēšanās iespēju gads, un mēs, 3×3, tāpat kā jebkurš cilvēks, mainām savus plānus un piemērojamies situācijai. Mēs mācāmies izdzīvot šo laiku, un gribam, un varam citos veidos piedzīvot kopības sajūtu un 3×3 raksturīgās pozitīvās emocijas. Tādēļ:
Plānojam:
 
– rīkot 3×3 Salidojumu, 28.08.2021. Bauskas pils parka estrādē.

 

Kopā svinēsim Pasaules 3×3 40gadi, savienojoties ar dažādu zemju dalībniekiem, saieta veidotājiem un atbalstītājiem teletiltā.
Pasākuma laikā varēs apmeklēt ieviržu teltis, apskatīt izstādi un piedalīties dažādās aktivitātēs. Vakarā 3×3 filmas pirmizrāde. Noslēgumā danči.
 
– rīkot 3×3 dokumentālās filmas pirmizrāžu sēriju dažādās vietās (precīzāka informācija sekos!).
 
– pašlaik testējam jaunu aplikāciju “Apceļo 3×3 LV” – veidosim to kā iespēju ne tikai apceļot vietas, kur notikuši saieti, atrodot tajās interesantus punktus un pildot uzdevumus, bet arī dalīties ar gūtajiem iespaidiem un šādā veidā izdzīvot kopības sajūtu.
 
– atsevišķas nodarbības un pasākumus (bet ne pilnu nedēļu) rīkot zoom vidē, sīkāka informācija mūsu FB kontā. Ģimeņu seminārs Līgas Rupertes un Maras Tupeses vadībā sāk darbu jau aprīlī.
 
– (un par šo mums no sirds žēl!) pārcelt uz nenoteiktu laiku iepriekš plānotos klātienes saietus Kalnos un Maltā.
 
Uz tikšanos – salidojumā, filmas pirmizrādē vai kādā no bijušo saietu vietām, vai kaut vai zoom’ā! Ar Dieviņu sanākam(i)!
 

 

Ar cieņu un ar prieku,
Inese Krūmiņa

 

Anglijā

 Angļu valodā,  pārcelts uz 2021.gadu, vadīs Ingrīda Dzeriņa

ingriddzerins@live.co.uk

Latviešu valodā, pārcelts uz 2021.gadu, vadīs Inga un Armands Ozoliņi

ingatoma@hotmail.com

Vācijā

Esam nolēmuši pārcelt Bērzaines 3×3 uz 2021.gada 6.-13.augustu

3×3@latviesi.com

Īrijā

Pārcelts uz 2021.gadu

 “Gāju, gāju garu ceļu, ceļam galu nezināj'”
Īrijas 3×3 nometne, ko bija paredzēts rīkot šā gada augustā, tiek pārcelta uz 2021. gadu. Šāds lēmums pieņemts, izanalizējot Īrijas valdības noteiktos ierobežojumus pasākumu rīkošanai, kā arī sakarā ar COVID-19 ieviestajiem noteikumiem valstī un ņemot vērā valdības prognozes augusta mēnesim.
 
Īrijas 3×3 padome/rīkotājkomanda

kazotniece@gmail.com

Lasi jaunākās avīzes Trejlapis  8.  Trejlapis  9.  Trejlapis  10.

 ASV

GAREZERS

Lasi šo

Mīļā Gaŗezera 3×3 saime!

Šogad gatavojāmies svinīgi noturēt četrdesmito 3×3 nometni Garezerā, taču, lai cik sirsnīgi mēs vēlētos to īstenot, esam spiestas vēstīt, ka šovasar 3×3 nometne Gaŗezerā nenotiks. Esam norūpējušās par visu mūsu veselību COVID-19 pandēmijas apstākļos.

Lai gan nevarēsim būt kopā Gaŗezerā šogad, mēs cītīgi piestrādāsim, lai nākamvasar atgrieztos visi ar trīsreiztrīskāršu sparu!

Ceram, ka šī ziņa jūs visus sasniedz veselus, un ka jūsu latviskais dzīvesprieks turpinās spīdēt caur visām pandēmijas izraisītām rūpēm!

Ej Laimiņa Tu pa priekšu
Es Tavās(i) pēdiņās;
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļauna dien’.

Maija, Daiga, un Larisa
2020.g. 19. maijā.

mzaeska@gmail.com

KATSKIĻI

 

Miļā 3×3 saime, Sveicieni visiem šajā COVID-19 laika. Ceram, ka esat veseli, sveiki un baudāt jauno normālo dzīvi mājas. Rakstam Jums novēlot veselību, izturību un 3×3 draudzības šai laikā kad esam katrs savā stūrītī. Diemžēl pasaules neskaidrības dēļ, mums ar smagu sirdi jāatliek mūsu tikšanās nometne uz 2021. gadu kad varēsim svinēt Katskiļu 3×3 jubileju. Uz tikšanos 3×3 2021 gadā! Ar mīļiem sveicieniem, Katskiļu 3×3 vadības loks     Paldies Ingrida

ibjansons@gmail.com

 

Austrālija

Mīļā 3×3 saime,

Esam pieņēmuši lēmumu, ka Austrālijas 2021. gada 3×3 saiets , kuru bija paredzēts rīkot pirmajā janvāra nedēļā 2021. gadā, tiek pārcelts uz 2022. gadu.

Šāds lēmums pieņemts saistībā ar COVID-19 ieviestajiem ierobežojumiem gan mūsu valstī gan pasaulē. Šī brīža nenoteiktība neļauj sagatavot pilnvērtīgu saieta programmu, kā arī nav zināms vai un cik lielā apjomā būs iespējams ceļot Austrālijā un ārpus tās.

Tātad kopā ar Sidnejas 58. Kultūras dienām mēs turpināsim gatavoties, bet satiksimies visi gadu vēlāk – 2022. gada Janvārī!

Precīza saieta norises vieta un laiks tiks precizēti laika gaitā.

Ar Cieņu,

Sarma un Aleksis Strazds


Kas jāzina par 3×3? (drukāt)


Atskaņas no Salacgrīvas


Grāmata par 3×3 Latvijā gatava

Lasi vairāk

Mīļie trīsreiztrīsnieki!
Gan tie, kas jau zina, kas ir 3×3, gan tie, kas šovasar klātienē to iepazīs pirmoreiz! Ja vēlaties iegādāties grāmatu par 3×3 saietiem Latvijā kopš 1990. gada pirmās nometnes Madlienā, dariet to zināmu šīsvasaras Vecpiebalgas 3×3 un Jaunpils 3×3 vadītājiem!
Grāmatu par 20 eiro varēs iegādāties saietu laikā.
Ja nebūsiet nevienā no šiem saietiem, par grāmatu varat interesēties pa tālruni 29463930.

Skatīt grāmatu (faila smagums 20MB)


Grāmata par 3×3 kustību trimdā

Lasi vairāk


Vecais lapas skats