2014.gada saieti


Latvijā

2014.gadā 3x3 saieti Latvijā aicina

Rucavā, no 13. līdz 20.jūlijam, saietu vadīs Inese Krūmiņa ar ģimeni

Lasi vairāk

Inese.Krumina@3x3.LV

Smiltenē, no 20. līdz 27.jūlijam saietu vadīs Inese un Ainārs Grīnvaldi

Smiltene@3x3.LV

Lasi vairāk

Anglijā

no 27.jūlija līdz 3.augustam, nometni vadīs Ināra Harrison, Monika Hall, Maija Lenik Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga, Dace Fisher un Rita Harrison

ritharrison@hotmail.com

Īrijā

no 10. līdz 17.augustam saietu vadīs Ingūna un Imants Mieži

inguna.mieze@gmail.com vai info@3x3.ie 

ASV

Garezerā no 10. līdz 17.augustam, nometni vadīs Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa

zaeska@frontiernet.net


Katskiļos, no 17. līdz 24.augustam, nometni vadīs Helēna Vīksniņa

heleeene@gmail.com


Grāmata par 3x3 kustību trimdā

3x3gramatavaks


Intervija Latvijas radio 1

Raidījums - 21.gadsimta latvietis


Bijušie 2014.gada saieti

Austrālijā

Melburnā, Tulangi no 2. līdz 8.janvārim

saietu vadīs Iveta un Valdis Laiņi

ALRedakcija@netspace.net.au

Screen Shot 2013-08-25 at 10.53.52

Lasi vairāk


Bijušie 2013.gada saieti

ASV 

Katskiļos, no 18. līdz 25.augustam, vadīja Helēna Vīksniņa 

Lasi vairāk

Buklets

Avīze Katskiļu atskaņas 1

Avīze Katskiļu atskaņas 2

Avīze Katskiļu atskaņas 3

Garezerā, no 11. līdz 18.augustam, vadīja Maija Zaeska     Buklets

Avīze Greizie rati 1

Avīze Greizie rati 2

Intervija Latvijas radio 1

Īrijā no 11. līdz 18. augustam, vadīja Ingūna Mieze  Lasi vairāk

Anglijā no 21. līdz 28.jūlijam, vadīja Ināra Harrison, Monika Hall, Maija Lenik, Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga un Rita Harrison

Latvijā

Alsungā, no 21. līdz 28.jūlijam, vadīja Anna Gobzeme-Nulle un Guntis Nulle Lasi vairāk

Neretā, no 7. līdz 14.jūlijam, vadīja Aelita un Juris Batņas   Lasi vairāk

Austrālijā

Adelaidē, no 2. līdz 8.janvārim, vadīja Jolanta Lārmane un Kārlis Atrens

Buklets  Lasi vairāk

Avīze Tauriķis 1

Avīze Tauriķis 2

Avīze Tauriķis 3

Avīze Tauriķis 4

Avīze Tauriķis 5


Veidoja Gundars Kalniņš Gundars.Kalnins@3x3.LV