3x3 Lejaskurzemē

Kalni3x3ZimeKalnos visagrāk redz saules lēktus,

Kalnos visspožāk zvaigznes mirdz.

Kalnos, kad saulrieti ar vējiem sarunājas,

Kalnos pukst straujāk mana sirds.

/Arnis Miltiņš/


Sveiciens visiem 3x3 draugiem tuvumā un tālumā visā plašajā pasaulē. Ir bijusi vajadzīga plaša atbalstītāju saime, lai saieti varētu notikt tik daudz dažādās vietās nu jau 30 gadus pa visu Latviju un 40 gadu garumā citur.  3x3 kustība ir darbojusies trīs kontinentos, desmit zemēs.

Šajā jubilejas gadā 3x3 aicina jūs uz saietu, kas notiks Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā no 12. līdz 19. jūlijam. Šeit 3x3 jau viesojies 2005. gadā. Vietējiem ir labas atmiņas par 3x3 un jauns saiets Kalnos tiek gaidīts ar nepacietību.

sakumbilde

Apkaimei ir interesanta un savdabīga vēsture. Kalni atrodas Kurzemes dienvidos pie Lietuvas Republikas robežas, 177 km no Rīgas, 59 km no Saldus, Loses upes kreisajā krastā. Salīdzinoši jaunais Kalnu ciems atšķiras no daudzām citām vietām Latvijā ar to, ka jaunāko laiku vēsturē lielākais saimnieciskais uzplaukums tur bijis Padomju okupācijas gados. Līdz ar saimniecisko augšupeju arī kultūras dzīve Kalnos situsi augstu vilni. Nav daudz tādu vietu Latvijā, kur tik uzskatāmi izpaudusies spēcīgu, aktīvu personību pozitīvā loma Latvijai grūtos vēsturiskos brīžos.

Tālākā pagātnē novads līdz 13. gadsimtam atradies senās Kursas valstī Ceklis. Liela daļa apvidus bijusi klāta mežiem, kas kalpojuši kā aizsegs pret sirotājiem. Par apkārtnes kuršu ietekmi un aktivitāti tik senā pagātnē liecina arī Raini iedvesmojusī teika par Induli un Āriju, kuras darbība risinās netālajā Embūtes pilskalnā. Pagasta teritorijā 17. gadsimtā bijusi arī pilsētiņa ar aktīvu saimniecisko darbību, par ko joprojām vēsta līdz mūsdienām saglabājusies mūra baznīca un dažādi arheoloģiskie atradumi.

IMG 20190614 154215-2400


Izsenis Nīgrandes apkārtne dēvēta par gaišu novadu, kur ļaudis tiekušies pēc zināšanām. Liels nopelns tajā ir jaunlatvietim skolotājam Andrejam Spāģim, kas 19. gs. vidū mācījis gan zemniekus, gan viņu bērnus, un par kuru teikuši, ka Spāģis pat zirgam spēj iemācīt lasīt. Jēkaba Janševska romānu varoņu prototipi joprojām staigā pagasta ceļus, bet Krišjāņa Barona dzimta te rīko radu sanākšanas. 

Saieta laikā dzīvosim, darbosimies un atpūtīsimies kolhoza "Jaunais Komunārs" celtajā ēku kompleksā. Tajā zem viena jumta apvienoti: vidusskola ar internātu, mūzikas skola, mākslas skola, liela sporta zāle ar piecstāvu viesnīcu un kultūras nams. Būve pārsteidz ar plašumu un kādreizējā saimnieka radošo vērienu. Kultūras nama zāle ar pagriežamo skatuvi joprojām ir lielākā koncertzāle Saldus rajonā. Tajā vairākas reizes mēnesī pulcējas apkārtējās Leišmales ļaudis uz koncertiem un plašiem kultūras pasākumiem.

Pateicoties telpu izvietojumam būsim labi sagatavojušies nelabvēlīgiem laika apstākļiem, jo vairumu aktivitāšu varēsim veikt neizejot no telpām. Toties jaukā laikā apkārtnes iekoptā zaļā vide dod plašas iespējas brīvdabas nodarbēm. Daudzinājums kā saieta garīgā kulminācija plānots krāšņā ozolu audzē Loses upītes krastā.

Visu nedēļu darbosimies ievirzēs dažāda vecuma grupām un interesēm. Kā jau ierasts gan rokām, gan galvai, un protams - sirdij. Apgūsim zināšanas, kas ir gan tradicionāli latviskas, gan arī mūsdienīgākas. Pievakares ievirzes būs vairāk paredzētas visas ģimenes kopīgām nodarbībām, vecākiem kopā ar bērniem. Vakara programmā iepazīsim vietējos novada ļaudis, pasportosim un atskatīsimies uz saieta 30 gadiem Latvijā. Īpaša vieta programmā tiks ierādīta filmas par 3x3 pirmizrādei.

Saieta tēma ir KOKS. Koks kā izsenis populārs materiāls, koks kā vērtīgs augs pasaules ekosistēmā, koks kā izcelsmes koks, koks kā valodu koks. Tieši tādēļ daudzās ievirzēs un pasākumos uzdosim jautājums par mūsu saknēm. Kas mēs esam, no kurienes nākam, kurp dodamies? It sevišķi par latviešu valodu un latviskumu šodien. Kāds latviskums mums vajadzīgs un kā to kopt un nostiprināt? Kāda latviskā dzīves ziņa mums svarīga mūsdienās, kāda nepieciešama ikdienā? Protams arī roku ievirzēs kokam kā materiālam būs ierādīta goda vieta.

DSC04157


Ar sirsnīgu sveicienu, Kalnu 3x3 darba grupa – Nulles, Zvīguļu, Auziņu ģimenes, Ieva Treimane un Māris Ploriņš.

Dalībniekiem no Latvijas lūdzam sūtīt pieteikumu ar motivācijas vēstuli līdz šī gada 1. maijam uz 3x3kalni@gmail.com. Vēlams norādīt, vai esiet jau iepriekš piedalījušies kādā no 3x3 saietiem, kas pamudinājis jūs iesaistīties 3x3 kustībā un ar kādu pienesumu jūs labprāt bagātinātu plašo 3x3 saimi.

Ārzemju dalībniekus uz šo un 3x3 saietu Maltā, Latgalē, no 26. jūlija – 2. augustam, lūdzam līdz 1. maijam pieteikties pie Līgas Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.net, telefons (616)456-8023, mob. (616)360-6320.  Dalības maksa ir $350-  (320 eiro) personai, nepārsniedzot $800.- (720 eiro) kodolģimenei.  Bērniem no 2-6 gadiem puscena, līdz 2 gadiem – par brīvu. 


© Gundars Kalniņš 2020