Šķēršļu josla gravā pie pils

Šķēršļu josla gravā pie pils
Informācija par Kazdangas 3x3