Jūs gaida 3x3 nometne Naukšēnos

Nākamvasar pirmā pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometne Latvijā notiks Valmieras rajona Naukšēnos no 28. jūnija līdz 5. jūlijam.

Kas ir 3x3 

Ko nozīmē šis nosaukums? Tā skaidrojums pieder Līgai Rupertei no Pasaules brīvo latviešu apvienības izglītības padomes - nometne kopā pulcē trīs vienības – mātes, tēvus un bērnus, kā arī trīs paaudzes – visjaunāko, vidējo un vecāko. Kopš 1990. gada, kad nometne no Amerikas atceļoja uz Latviju, tās nosaukumam ir trešā jēga – tā pulcē latviešus no visas pasaules – no rietumiem, no austrumiem un no Latvijas.

Nometnes būtība ir palīdzēt saglabāt latvisko identitāti ārzemju latviešos un palīdzēt novērtēt to pašmāju latviešiem.

Arī Naukšēnu 3x3 nometnē turpināsim kopt latviskās un ģimeniskās vērtības, domāt un dzīvot zaļi. Būs iespēja izpaust sevi! 

Naukšēni atrodas Igaunijas pierobežā, tādēļ nometnes vadmotīvs „robežas”. Runāsim par robežām, kas jāsaglabā  un robežām, kas jānojauc un jāpārvar. Katram pašam sevī, ģimenē, dzimtā, Latvijā, sabiedrībā.

Kur nometne notiks 

Ar Naukšēnu ļaužu atbalstu un atsaucību nometnes dalībnieki varēs izmantot Naukšēnu vidusskolas, Sociālās korekcijas iestādes „Naukšēni” un Naukšēnu kultūras nama telpas. Ceram uz nometnes dalībnieku atsaucību talkā, kas būs kā pateicība vietējiem par gādību.

Ko varēs iemācīties un apgūt

Nometnes laikā būs iespējams nodarbināt gan prātu, gan rokas, kā arī vienoties latviskās dziesmās un dančos.

Kā ģimenei pārvarēt ikdienas un lielās dzīves piedāvātos izaicinājumus, runāsim Līgas Rupertes un Māras Tupeses vadītajā ģimeņu seminārā. Aloīdas un Viktora vadītās praktiskās filozofijas ievirzē Mūsu spēka avoti tik runāts par fundamentālām vērtībām, kopīgi meklētas atbildes uz jautājumiem par indivuduālo un dzimtas sirdsapziņu, kā paturēt un attīstīt būtisko, kas nāk no senčiem. Pieredzējusī valodniece Dace Dalbiņa vadīs ievirzi cilvēkiem, kas vēlas sākt mācīties vai uzlabot latviešu valodas zināšanas. Aicināti visu gadu gājumu cilvēki. Kāpēc vērts pašam būt lasošam latvietim un arī bērniem grāmatu lasīšanu iemācīt kā ikdienas ieradumu, kā aizraujošu attīstības un izklaides iespēju? Šos un citus jautājumus skaidros LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova un Rēzeknes augstskolas pasniedzēja Dace Visocka. 

Politikas ievirzē kopā ar Jāni Peniķi un Laumu Vlasovu notiks diskusijas par lielo un mazo politiku. 

Nometnes dalībnieki varēs piedalīties ievirzēs folklora ģimenei, ko vadīs Ilga Reizniece. Seno tekstiliju noslēpumus atklās un prasmes ierādīs Inese Krūmiņa, kopā ar Viju Liepu darināsim arheoloģisko kreklu. Audēja Vija Rulle mācīs aust lupatu deķus. Vīri meistaru Jāņa Apsīša un Kārļa Rokpeļņa vadībā taisīs koka laivu. Vai esat baudījuši tradīcijas ar garšu? Ieva Kušķe un Baiba Treide - sievas no kopas „Vilcenes” -latviskās virtuves ievirzē dalīsies zināšanās un mācīs gatavot ēdienus, ko galdā celt ikdienā un godos. Ēdienam ir arī rituāla nozīme, tāpēc šajā ievirzē ne tikai gatavos, bet arī iepazīs ikdienas un svētku tradīcijas. Pirmo reizi Jānis Kušķis, Jānis Atis Krūmiņš un Uģis Treide - vīri no kopas „Vilki” - mācīs Vilku mācību gan bērniem, gan pieaugušajiem. Arī rotu kalšana plānota visiem vecumiem.

Izbaudīt vasaru varēs arī pinot cepures no doņiem un kļavu lapām, ko mums ierādīs Iveta Ladusāne, bet dažādu tehniku rokdarbus apgūt palīdzēs Rasa Degsne. 

Dabas daudzveidīgo dziedinošo spēku atklāsim pļavas mācībā, kuru vadīs ventiņu stāstniece Līga Reitere, savukārt, Arnis Ozoliņš un Dainis Ozols kā novada patrioti un sava aroda pratēji gādās, lai nometnieki uzzinātu par kultūras tradīcijām un vietējo sasniegumiem un iepazītu dabas daudzveidību.

Vai mēdz būt 3x3 nometne bez animācijas filmiņas. Nemēdz! Tātad būs arī Animācijas ievirze. 

Un bez teātra arī nevar. Tie, kas izvēlēsies piedzīvot 3x3 teātri, režisoru Kārļa Krūmiņa, Andreja Polozkova un Krišjāņa Santa vadīti atkal strādās nopietni (un ne tik), lai pārsteigtu mūs visus, pat sevi.

Vismazākie nometnes dalībnieki kopā ar vecākiem gaidīti Cepļu ģimenes Bēbīšu skolā. Kamēr vecāki un vecvecāki apgūs jaunas un senas gudrības, bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem 1/2x1/2 darīs un darinās savas lietas. Ārija Liepiņa -Stūrniece ik vakaru stāstīs vakara pasaciņu.

Rītam, vakaram, izklaidei, informācijai

No rīta agri mosties un pirms brokastīm veltīt laiku sarunai ar savu ķermeni, izpildot elpošanas un jogas vingrinājumus, mūs aicinās sertificēta hatha-jogas instruktore Baiba Kranāte-Lazdiņa.

Dienas norisi, kā arī nīkšanas un danču sasniegumus, niķus un stiķus varēsim lasīt nometnes avīzē un vērot televīzijā.

Daudzveidīgas būs vakara programmas.

Novadnieku un novada pašdarbnieku vakaros vienmēr tiek piedzīvots kas neparasts.

Brīvais mikrofons un nometnes skaņu studijā ierakstītas dziesmas vai skaņdarbi, tā ir iespēja tieši Tev, Naukšēnu 3x3 nometniek!

Tradicionālais daudzinājums, kurā piedalīsies vīru kopa „Vilki” un sievu kopa „Vilcenes”.

Ekskursijas pa novadu, lai iepazītu kultūrvēsturiskās, dabas vērtības un satiktu interesantus ļaudis.

Īpaša dāvana un prieka mirklis - pasaulē augsti vērtētās vijolnieces Rasmas Lielmanes un Venta Zilberta koncerts.

Par sadzīves apstākļiem

Nometne plānota 250 dalībniekiem.

Daļa dalībnieku dzīvos vidusskolas internātā un klasēs, daļa muižā, kur atrodas sociālās korekcijas iestāde. Muižā sadzīves apstākļi ir labāki, bet tā atrodas patālu ( gandrīz 1 km) no vidusskolas, kurā notiks lielākā daļa ieviržu. Pieteikuma vēstulē lūdzam norādīt, vai nometnes laikā Jums būs savs auto. Teltīs dzīvošana netiek paredzēta, jo nav iespējams norobežot teritoriju un garantēt nometnieku drošību. Diemžēl nav iespējams visām ģimenēm nodrošināt atsevišķas istabas, bet iespēju robežās centīsimies. Jārēķinās, ka sadzīves ērtības būs ierobežotas un īpašas vajadzības jānodrošina pašiem (bērnu gultiņas, sēdeklīšus u.t.t.). 

Kā pieteikties

Vietējiem lūdzam pieteikties līdz 1.jūnijam, bet to varēs arī nometnes sākumā un tās laikā. 

Pārējiem pieteikties nometnei var līdz 15.maijam, rakstot motivācijas vēstuli nometnes vadītājiem Daigai un Kārlim Rokpeļņiem. Motivācijas vēstulē, lūdzu, norādiet ģimenes locekļu intereses un to, vai piesakāties pirmo reizi. Ja esat jau piedalījies, kurās nometnēs?

Atbildi par dalību nometnē sniegsim, pamatojoties uz pieteikumu skaitu un motivācijas vēstulēm.

Par dalību jāmaksā pēc apstiprinājuma vēstules saņemšanas, kurā būs norādīts bankas konts un apmaksas datums


Skatīt Naukšēni lielākā kartē

Dalības maksa ir Ls 80 no cilvēka, bet no 3 līdz 7 gadiem - Ls 40. Kodolģimenei dalības maksa - Ls 280.

Ārzemju latviešu dalības maksa -  $ 250 no personas, $ 625 no kodolģimenes. 

Pieteikties nometnei var e-pastā karlis.rokpelnis@inbox.lv vai   daiga.rokpelne@valmiera.lv  vai rakstot Ūzēni, Skaņkalnes pagasts, Valmieras rajons, LV - 4215. 

Ārzemju latviešiem pieteikties pie Līgas un Arnolda Rupertiem: liga3x3@inserv.net vai 2141 Brunsink N.E. Grand Rapids, MI, 49503, USA.

Tālr. 616 4568023

img_0224


Daiga un Kārlis Rokpeļņi,  Naukšēnu 3x3 nometnes vadītāji


3x3 ieauž košu rakstu Naukšēnu audeklā

3x3 ieauž košu rakstu Naukšēnu audeklā


38. Latvijas 3x3 nometne 28. jūnijā sākās Valmieras rajona Naukšēnu pagastā, bet beidzās 5. jūlijā Naukšēnu novadā. Tieši tai nedēļā Latvijā noslēdzās sen ilgusī administratīvi teritoriālā reforma, beidza pastāvēt rajoni un pagasti un uz pirmajām sēdēm sanāca jaunievēlētās novadu domes. Arī nometnes vadītājs Kārlis Rokpelnis devās uz Mazsalacas novada domes sēdi un tika ievēlēts par domes priekšsēža vietnieku. 

Šīgada nometņu sagatavošana bija sarežģītāks uzdevums nekā citkārt arī tāpēc, ka Latviju nopietni skārusī ekonomiskā krīze apstādināja ne vienu vien ieceri un aizsāktu lietu. Taču Naukšēnu 3x3 vadītāji Daiga un Kārlis Rokpeļņi bija sev un citiem paziņojuši, ka viņi izlēmuši krīzē pašreiz nepiedalīties, jo nav laika. Viņi kopā ar jau pieaugušajiem bērniem Kārli, Anci un Albertu gatavoja un vadīja savu pirmo nometni, un tas viņiem izdevās tik vienkārši, sirsnīgi, precīzi un lieliski, ka noslēgumā ne viens vien pieredzējis trīsreiztrīsnieks atzina: šī ir bijusi visu laiku labākā 3x3 nometne Latvijā!

Nometnē piedalījās 247 dalībnieki, tai skaitā 27 no ārpus Latvijas. Kā teica Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa, tie bija ļaudis, kuri tā vietā, lai ļautu dižķezai ienākt savā apziņā un tur nostiprināties, labāk izvēlējās būt kopā 3x3 un mācīties, ka būt latvietim nozīmē daudz ko vairāk nekā būt tikai kāda sociāla slāņa pārstāvim. Latvietība visu nedēļu izpaudās runājot, domājot, rakstot, dziedot, dejojot, spēlējot, kopā strādājot dienā un nīkstot naktī. 

Vadmotīvs jeb nometnes tēma bija „Robežas”. Rokpeļņi to izvēlējušies, lai uzzinātu un domātu par robežām, kas jāsaglabā, un robežām, kas jānojauc un jāpārvar katram pašam sevī, ģimenē, dzimtā, sabiedrībā. Arī tādēļ, lai vairāk iepazītu pierobežas īpašo gaisotni, jo Naukšēni ir Igaunijas pierobeža, te pirms 20 gadiem Baltijas vienotības ceļā savienojās latviešu un igauņu cilvēku ķēde. 

Daudzinājums, ko vadīja „Vilki” un „Vilcenes”, bija veltīts trejiem vārtiem - latviešu sētas sastāvdaļai, vienlaicīgi robežai un vienotājai starp dažādām sfērām un dažādām vidēm. Robežu vadmotīvs caurvija arī ieviržu tematiku - vienai nopietnāk, citai jautrāk. Mazākie nometnieki jeb ½ x ½ satikās ar vareno dzīvnieku Peli un skatījās, kā tā šķērso visas robežas. Daces Liepas un Jāņa Sausnīša vadībā animācijas filmiņā ievilināja vēju un noskaidroja, ka vējš ir robežpārkāpējs (lielstudijās šādas filmas uzņemšanai tiek veltīts vismaz gads!). Aloida un Viktors Jurčenko ievirzē „Spēka avoti” runāja par sevis sakārtošanu, bez kā nav vērts šķērsot savas robežas un mēģināt sakārtot ārējo pasauli. Taču bija ko darīt arī tiem, kas domā par ārējās pasaules kārtību - tos Jānis Peniķis un Lauma Vlasova aicināja uz Politikas ievirzi. Pat tādai praktiskai ievirzei kā „Ādas apstrāde- apavi”, izrādās, ir saistība ar robežām: Agrita Krieviņa skaidroja, ka viņi taisot robežu starp pēdu un zemi, un nedēļas beigās deviņi pāri ādas apavu bija gatavi! Robežu starp nopietno un jautro jauca Jauniešu klubs un Teātra sports, kas notika vienlaicīgi kā viena ievirze. Ilga Reizniece uz ievirzi „Folklora ģimenei” aicināja bez vecuma ierobežojuma, savukārt nakts dančiem šoreiz bija noteikts laika ierobežojums - līdz diviem naktī, lai dancotājiem būtu spēks nākamajā dienā piedalīties rīta ievirzēs. 

Pavisam bija piedāvātas 32 dažādas ievirzes un pievakares aktivitātes - gan prāta, gan roku vingrināšanai. Kā vienmēr, iecienīts bija Līgas Rupertes un Māras Tupeses vadītais Ģimeņu seminārs, jaunajiem vecākiem noderīga Bēbīšu skola, ko vadīja Dina un Reinis Cepļi. Daudz mācekļu bija ievirzēs, kas tika piedāvātas pirmo reizi - ziepju vārīšanā, lupatu deķu aušanā un ievirzē „Lasīt, domāt, diskutēt”. Interesanti, ka rotu kalšanā vairums mācekļu bija meitenes. Vai tas nozīmē, ka latviešu zeltenes negaida gredzenus no tautu dēliem, bet kaļ pašas? Tautu dēli tai pat laikā Skaņkalnes galdniekmeistara Jāņa Apsīša vadībā uzbūvēja īstu koka laivu, kas viegli peldēja pa Rūju, izvizinot meistaru sievas, draudzenes un bērnus.        

Vai nu tādēļ, ka brokastis bija stundu vēlāk kā citreiz, vai Baibas Kranātes-Lazdiņas personības vilināts, bet ar katru rītu pieauga to dalībnieku pulciņš, kas nāca uz jogas vingrinājumiem jeb „Sarunu ar savu ķermeni”. Rīta referātu nebija, toties Vakara viesi, patiesībā paši nometnes dalībnieki, stāstīja par dažādiem interesantiem tematiem: Inese Krūmiņa - par arhetipiem pasakās, Lauma Vlasova un Kārlis Rokpelnis - par Pirmajiem Viskrievijas latviešu dziesmu svētkiem, Dina Ceple - par gaidībām un radībām ar prieku, Andris Tomašūns - par Latviju II pasaules karā bildēs. 

Bija tradicionāli 3x3 pasākumi - Brīvais mikrofons, Zolītes turnīrs, Nakts basketbols, Spoku stāstu vakars, klasiskās mūzikas koncerts, ekskursijas pa tuvāku un tālāku apkārtni, 3x3 koris jeb Naukšēnu sadziedāšanās. Bija arī kas neparastāks - pirts vakars ar Pļavas mācības ievirzes vadītājas Līgas Reiteres gudrībām un vietējā Naukšēnu pirtnieka neparastajām pirts masāžām.      

Nometnes dzīve tika dokumentēta gan avīzē „Robežnieks”, kas iznāca katru dienu, gan režisora - dokumentālista Ivara Zviedra veidotajās 3x3 TV ziņās, ko varēja redzēt katru rītu un pēc nometnes iegādāties diskā. Iznāca arī Naukšēnu 3x3 mūzikas disks, kurā ieskaņotas gan Brīvajā mikrofonā, gan citur nometnes laikā skanējušās dziesmas.   

Nometnei beidzoties, tās vadītāji Daiga un Kārlis Rokpeļņi vērtēja, ka lielā mērā ir izdevies dažādos veidos piepildīt nometnes tēmu „Robežas” - darot, runājot un domājot par latviešu identitāti modernajā pasaulē. Veidojot nometni, viņi bija uzstādījuši sev sasniedzamus mērķus savas 3x3 izpratnes un iespēju robežās. „Mēs šo pasākumu uztvērām ļoti ģimeniski, un nometne ir divu ģimeņu - Rokpeļņu un Lustes - un mūsu draugu kopīgs darbs 3x3 kustībai,” skaidro Daiga. Rokpeļņi savus bērnus nav audzinājuši, bet ir mīlējuši un kopā ar viņiem dzīvojuši dzīvi. Tāpēc 3x3 nometnes nedēļā izjutuši gandarījumu un lepnumu par saviem bērniem un viņu draugiem, kas ne tikai palīdzēja, bet vispilnīgākajā veidā vadīja nometnes norisi. Arī 3x3 kustības aizsācēja Līga Ruperte atzīst, ka Naukšēnu 3x3 nometnē viņu visvairāk priecējis redzēt, ka jaunā paaudze, kas būtībā izaugusi ar 3x3 kustību, aktīvi un nozīmīgi iesaistījusies nometnes vadīšanā un organizēšanā. „Visi strādā un kaut ko dod,” Līga to saka par Rokpeļņu un Krūmiņu atvasēm. 

Rasma Zvejniece


DSC_0344

Dalībnieku kopbilde

DSC_0382

 Nometnes vadītāji Daiga un Kārlis Rokpeļņi un viņu bērni Alberts, Kārlis un Ance

DSC_0500

 Vakara dziesma

DSC_0574

Vilku mācībā puikas iepazīst seno karavīru ieročus

100_7153

Daudzinājumā

Vai vējš ir robežpārkāpējs?

Vai vējš ir robežpārkāpējs?

Faila smagums 25MB

"Vilku" mācība bildēs

"Vilku" mācība bildēs

Naukšēnu dzīve

Diezgan populāra nodarbe nometnieku vidū ir peldēšanās Rūjas upē. Rūjas upe ir diezgan šaura, bet vietām tā ir  dziļa, taču straume ir lēna un mierīga - tā jau mēdz teikt, ka  ''tie klusākie ūdeņi, tie dziļākie''.

IMG_3431


Naukšēnu muiža pēc lieluma nekā īpaši neizceļas no citām muižām, tomēr šai muižai pie ieejas guļ divas brūnas lauvas.

Naukšēnu muižas apkārtnē atrodas parks, kurā iekšā atrodas neliela, bet tomēr estrāde, kurā, cik es sapratu, notiek diezgan daudz koncertu. Vēl šajā parkā atrodas kopmītnes, kurās ir apmetušies daži nometnieki.

IMG_3433


Naukšēnu kultūras nams nometniekiem ir tikpat svarīgs kā upe vai muižas parks, jo tur nometnieki rītos skatās ziņas un naktīs dodas uz dančiem . Arī kultūras namā notiek dažas ievirzes, piemēram, teātris, folklora bērniem un tur tiek ieskaņots ikgadējais nometnes dziesmu disks.

IMG_3543

Nometnes avīze

Bilžu galerija

Bilžu galerija

Ieviržu apraksti

Ieviržu apraksti

Dienasritms

Dienasritms

Buklets

Buklets

LApu papildinājām naukšēnu 3x3 nometnē.atsauksmes sūtiet gundars.kalnins@3x3.lv