Pirts ievirzē slotas jāsien pašiem! Un kārtīgi!

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2017