Vilku mācība jau atkal mežā!

Foto: Baiba Krūmiņa


© Gundars Kalniņš 2017