Sacepums jauniešiem!

Foto: Līga Andersone


© Gundars Kalniņš 2018