Gatavosimies 3x3 Garezerā  - 3 paaudžu nodarbības


No šī gada 10. augusta līdz 18. augustam būs 3x3 nometne Garezerā.  Tur pulcēsies jauni un veci, lieli un mazi,  ģimenes un vieninieki, latviskā garā, latviskā vidē, ar daudzām nodarbībām, dziesmām  un izpriecām.  Dalībnieki varēs izvēlēties no dažādām ievirzēm vai nodarbībām:  rotkalšanu, latvisko virtuvi, vitrāžu, keramiku, folkloru, aušanu ar pērlītēm un bez tām, pašdarbības mākslu , Latvijas seno vēsturi, rokdarbus, kokgriešanu,  kā arī uzzināt, kas jaunākais Latvijā.  Katrā nometnē aicinām kādus lektorus no Latvijas, lai bagātinātu 3x3 programmu.


Šovasar viens no Latvijas lektoriem būs demogrāfs Ilmārs Mežs, kurš brauks ar visu ģimeni piedalīties 3x3 Garezerā – un tā nav sveša vieta viņiem.


Pirms 20 gadiem Mežu ģimene devās atpakaļ uz Latviju no Kalamazū,  Mičigānā, kur mācoties pagāja divarpus gadu. Liels paldies ASV latviešu sabiedrībai, kas sirsnīgi uzņēma jauno ģimeni savu draugu lokā un arī palīdzēja īstenoties sapņiem par labu izglītību. Toreiz Jantai un Ilmāram bija tikai viena meitiņa – Ingrīda, kas gāja Pasaciņas bērnudārzā. Gadi ir gājuši, daudz kas ir sasniegts, arī Mežu ģimene sakuplojusi – Ingrīdai tagad ir māsas Silvija (19) un Lauma (13), kā arī divi brāļi – Jānis (10) un Kalvis (1). Mežu ģimene dzīvo Rīgas zaļākajā un latviskākajā apvidū – Bieriņos, kas ir Pārdaugavā, Mārupītes krastos. Abiem ir saistoši maizes darbi, un vēl interesantāki vaļasprieki – latviskuma kopšana, jo īpaši dziesmās un tradīcijās. Ir izbraukāti daudzi Latvijas nostūri, kur vēl var dzirdēt kādas neparastas melodijas sen aizmirstām dziesmām, un dziesmu vākšanā apceļoti arī Sibīrijas latviešu ciemi. Meži ir sagatavojuši vairākus seno latviešu dziesmu diskus un šobrīd gatavo nākamo – par latviešu valodas izlokšņu bagātībām. 

IMG 0568 (608x640)


Šovasar Janta un Ilmārs Meži Garezera 3x3 nometnē vadīs vairākas saistošas nodarbes. Politiskā ievirzē ar Ilmāru izrunāsim Latvijas svarīgākās problēmas – zemo dzimstību, emigrāciju un pašu latvietību – kas padara mūs visus par latviešiem, un kā varam nodrošināt latviskuma turpināšanos nākotnē. Paradoksāli, ka tieši atjaunotās Latvijas valsts laikā pieauguši draudi latviešu valodas un kultūras pastāvēšanai tālākā nākotnē. Janta vadīs praktiskas nodarbības – dziju krāsošanu ar augiem un krāsvielām, ko savukārt varēs izmantot latviskajos rokdarbos. Dziju krāsošana ir radošs un aizraujošs darbs, kur nekad nevar īsti paredzēt kāds tieši tonis izdosies. Tiem, kuri vēlas papildināt ziņas par sava dzimtas koka senākiem zariem un uzzināt vairāk par saviem vec-vec...vecākiem, būs iespējams Ilmāra vadībā pašiem atrast savu radinieku dzimšanas, laulību un miršanas ierakstus senākajās baznīcgrāmatās un iedzīvotāju sarakstos, kas nesen ir tapuši pieejami tīmeklī. Meklējumu uzsākšanai noderēs zināmo radinieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads un dzimšanas vieta. Visbeidzot, gaidīsim arī jaukus sadziedāšanās brīžus, mācoties visdažādākās latviešu dziesmas, ieskaitot tās, ko Janta ar Ilmāru ir paši pierakstījuši gan Latvijā, gan ārpus tās. 


Vairāk informācijas par 3x3 Garezerā var dabūt no Maijas Zaeskas  zaeska@frontiernet.net, vai zvanot 763-972-2521, vai skatoties www.3x3.lv  .


Lapu veidoja Gundars Kalniņš (Gundars.Kalnins@3x3.LV)