Mēs šoreiz sajutām īsto 3x3 „garšu”


Mēs esam pavisam jauni trīsreiztrīsotāji, jo nometne Īrijā šogad notika tikai otro reizi. Gan rīkotāji gan dalībnieki vēl tikai iepazīst 3x3 un mēģina noķert tās īsto „garšu”. Laikam jau degsme, vēlēšanās un attieksme ir tās, kas šo garšu veido, un šogad mēs to patiešām sajutām. Nometne bija sirsnīga, latviska un ļoti interesanta, jo nodarbību klāsts kā pieaugušajiem tā bērniem bija bagātīgs. Rīkotājiem, kuri bija veikuši lielisku organizatorisko darbu, bija liels gandarījums lasīt, ka portāls baltic-ireland.ie 3x3 ne tikai plaši aprakstīja, bet arī cildināja kā vienu no Īrijas latviešu šī gada svarīgākajiem notikumiem. Un Latvijas vēstnieks Īrijā, Pēteris Elferts, kuram pēc četriem tur pavadītajiem gadiem bija jādodas atpakaļ uz Latviju, atzina, ka tas, ka 3x3 ir iedzīvojies Īrijā, viņam ir radījis vislielāko gandarījumu.

Nometne notika no 11. -18. augustam, skaistā vietā Kāslbārā (Castlebar) Īrijas rietumos, un to vadīja Inguna un Imants Mieži. Dalībnieku skaits bija gandrīz divreiz lielāks kā pirmajā nometnē, 2012. gadā – 147, no tiem 59 bija bērni. Saieta tēma bija „Saknes” un sauklis – „Saknes jau vējš neizdzēš...”

Saiets Īrijā tāpat kā ikvienā citā 3x3 nometnē lielajā pasaules latviešu 3x3 kustībā sākās ar sabraukšanu, reģistrēšanos, savas apmešanās vietas meklēšanu , un nometnes apskati. Sekoja atklāšana ar himnu un karoga pacelšanu, uzrunām, apsveikumiem, kora „eLVē” un tautas deju kopas „Karbunkulis” priekšnesumiem. Noslēgumā Inguna un Imants Mieži iestādīja ozolu, kuru savā dārzā no Latvijas ozola zīles bija izaudzējusi netālu dzīvojošā Zane Kažotniece. Ozols simbolizēja latviešu pamatīgumu un saknes kā arī atstāja liecību par latviešu klātbūtni zaļajā salā.

Pateicoties Latvijas Sabiedrības integrācijas fondam (SIF), kura ievērojamo finansiālo atbalstu vinnēja Latvijas biedrības „Trīs reiz trīs” iesniegtais projekts, nometnes rīkotāji varēja uzņemt lielāku dalībnieku skaitu, apmaksāt ieviržu vadītāju lidojumu biļetes no Latvijas un Lielbritānijas, dalībniekus aizvest ekskursijā uz slaveno Svētā Patrika kalnu un Atlantijas okeāna krastu, kā arī segt dažādus citus izdevumus. Ļoti palīdzēja laicīgi saņemtais PBLA atbalsts, kurš rīkotājiem atļāva uzsākt agros organizācijas darbus bez liekas kavēšanās. Citi atbalstītāji un sadarbības partneri bija uzņēmums Tvovernet, Latviešu kultūras fonds Īrijā, Latvijas vēstniecība Īrijā, Īrijas latviešu nacionālā padome, ziņu portāls baltic-ireland.ie, avīze Īrijas Vēstis un Four Grains (Latviešu maize Īrijā).

Ļoti nozīmīga bija sadarbība ar Latviešu valodas aģentūru (LVA) Latvijā, kura 3x3 ietvaros rīkoja skolotāju kursus nodrošinot sistemātiskāku pieeju latviešu skoliņu pedagogu izglītošanai. Kursos piedalījās 21 dalībnieks no Īrijas, Norvēģijas un Lielbritānijas. Ar savu bagāto pieredzi un zināšanām kursos dalījās četras LVA speciālistes. Kursu nosaukums bija „Latviešu valodas apguve: kā mācīt un mācīties latviešu valodu”, un kursu dalībnieki noslēgumā saņēma apliecības. Skolotāji katru dienu kursiem veltīja trīs stundas un pārējā laikā varēja izmantot 3x3 saieta piedāvāto ieviržu programmu.

Bērniem piedalīšanās latviešu valodas nodarbībās vienā no piecām vecuma grupām bija obligāta. Pārējā laikā tie varēja piedalīties vilku mācībā, radošās nodarbībās, sportā, animācijā, mūzikā un folklorā vai mazuļu akadēmijā (0-3 g.v.). Padsmitnieku ievirzē, kuras nosaukums bija „Īsta mīlestība gaida”, notika pārrunas, spēles un citas nodarbības. Visa ģimene kopā varēja piedalīties rotaļās un tautas dziesmās.

Pieaugušo ievirzes bija latviešu valoda, reliģija un ētika, maizes skola, pirts mācība, koris, žurnālistika: mēs veidojam ziņas vai ziņas veido mūs?, ģitāras spēle, latviešu tautas dzīves ziņa, jaunu lietu gatavošana no vecām, projektu vadība sabiedrisko organizāciju vadītājiem, teātris, jostu un prievīšu aušana, rokdarbi – lakata aušana uz rāmja, fotografēšana, deja un kustība un ģimeņu seminārs.

Pēc ikvakara interesantajām vakara programmām dziedājām vakara dziesmu, klausījāmies vakara pasaciņu bērniem, skatījāmies latviešu filmas un „nīkām” kā kārtīgā 3x3 pienākas – uzdziedot, uzdancojot un baudot iespēju būt kopā šai mazajā Latvijā. Un varbūt atrast laiku izlasīt katru dienu iznākošo nometnes avīzi „Trejlapis.”

Šķiet, ka nometnes laikā tika panākta pietuvošanās ideālajai pasaulei, kā to dēvē Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa. Trīsreiztrīsotāji ir liela ģimene, kurā paslavē, samīļo un arī aizrāda bērnam, ja arī viņš ne pavisam nav no tavas ģimenes. Tā ir ģimene, kurā palīgā steidzās un roku pieliek nevis tad kad stumj vai grūž, bet arī tad kad redzi – tavs plecs vai roka ir nepieciešama šeit un tagad.

Iespējams, ka dažam labam padsmitniekam galvā tā vien perinājās nedarbs – aizlaisties no latviešu valodas stundām un, ja paraugāmies uz sevi pirms gadiem 20 – 30, tad godīgi jāatzīstas – tas ir tikai normāli. Bet ja bērniem ļauj zīmēt ko viņi paši vēlas, un meitenes nezīmē vis Bārbijas, bet neviena nemudinātas zīmē lelles latviešu tautas tērpos, kas noskatīti daudzinājuma laikā un pilsētas svētku gājienā Kāslbārā, kurā mūsu ļaudis ar lepnumu augsti lika plīvot Latvijas karogam, ja bērni lūdzās vecākiem palikt 3x3 vel nedēļu, ja tiem mēles atraisījušās latviešu valodu runājot, tad ir skaidrs, ka 3x3 rīkot bija vērts!

Noslēguma vakarā kā bērni tā viņu vecāki atrādīja kas nedēļas laikā apgūts. Likās gandrīz neticami cik daudz var iemācīties piecu dienu laikā. Un svētdien, pēc karoga nolaišanas un nometnes slēgšanas nometnes vadītāja Inguna Mieze Latvijas radio raidījumam varēja teikt – ja mūsu latvisko sakņu saglabāšanu ikdienā var salīdzināt ar maizes ēšanu, tad 3x3 saieta nozīme latvietības saglabāšanā ir kā sen pelnīts un ilgi gaidīts svētku kliņģeris.

Lieliskie šī gada 3x3 vadītāji Inguna un Imants Mieži jūs gaidīs Īrijas 3x3 nākošgad – brauciet no visām zemēm baudīt mūsu svētku kliņģeri!Īrijas 3x3 padome


P.S. Nometņu avīzes un informācija par šī un nākošā gada 3x3 nometnēm visā pasaulē būs pieejama www.3x3.lv

Lapu veidoja Gundars Kalniņš (Gundars.Kalnins@3x3.LV)