Kultūras vēsture


IMG_0447

Katrā nometnē tās dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar tuvāko apkārtni un tās kultūras vēsturi. Ievirzē stāsta par ievērojamām vietām un personām, kā arī dodas ekskursijās. Tās, kā arī ievirzi ļoti bieži vada sava novada patrioti, kas lielu daļu sava mūža izzinājuši  apkārtnes kultūrmantojumu.

Pēdējo nometņu kultūrvēstures ievirzi vadīja pedagoģijas vēstures maģistrs, alsviķietis Jānis Polis.

Atsauksmes sūtīt gundars.kalnins@3x3.lv