Mūzika

3x3 ir muzikāla „pēc definīcijas”, jo neviena diena nav pagājusi bez dziesmas un dziedāšanas.

Kā ir šogad? Ievirzes vadītājas Lāsma Tomiņa un Rita Bogdanova šogad to sauc par „Mūziķu aprunāšanu”.

Mūzikas ievirze Alsviķu nometnē devusies pie saknēm, pie pamatiem.

Tie ir cilvēki, kas veidojušies un veidojuši savu vidi, atspoguļojot to mums zināmā un nezināmā mūzikā. Tie ir cilvēki, kuru vārdi ir jau izskanējuši vai vēl tikai izskanēs mūzikā un kuru saknes ir dzimtajā pusē.

Alsviķu, Alūksnes, Apes mūzikas pasaules cilvēki – Jāzeps Vītols, Alberts Mucenieks (Alūksnes mūzikas skolas pirmais direktors, Normunda Šnē vectētiņs), Voldemārs Evans (komponists, mūzikas skolotājs „pēc būtības” /Ojārs Vācietis/ ), Ingars Ģirnis (mūziķis, kameransamblis "Cremerata Baltica"), Ieva Rozentāle (žurnāla "Mūzikas Saule" redaktore), Jānis Baltiņš (kordiriģents, Jāzepa Mediņa MV kora klases vadītājs un pedagogs), Ilze Mazkalne (pianiste, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas klavierspēles nodaļas vadītāja un pedagoģe), Ināra Kravale (kordiriģente, koru „Sonus”, „Dzelme” vadītāja, Apes „muzikālais centrs”, kordiriģente un folkloras grupu vadītāja), Bērziņu džeza trio, jaunie talanti Kristīna, Edgars, Edgars, Edgars, Paula, Kristaps, Līva Patrīcija ....

 

Foto: ieskats mūzikas ievirzē


P7093155

Agrita Kalniņa (mūzikas teorijas skolotāja) stāsta par Alūksnes mūzikas skolas audzēkņu mūzikas gaitām. Ināra Kravale (kordiriģente, koru „Sonus”, „Dzelme” vadītāja), senioru kora „Brūklenājs” dalībniece Ilga Petrikalne


P7103185

Inese Petrikalne ar meitu Paulu Petrikalni, koncertmeistere Rita Bogdanova


P7103187

Alūksnes mūzikas skolas pedagogi Valda Dāvida, Sarmīte Kubuliņa un audzēkņi Kristaps Timmermanis, Edgars Raslovs, Edgars Kalniņš, Edgars Krūmiņš, Līva Patrīcija Petrikalne


P7113198

Agitas Kalniņas ērģelspēli Alūksnes ev.lut. baznīcā vēro un klausās prāveste Ieva Graufelde no Zviedrijas.

P7123207
Agrita Krieviņa (Jāzepa Vītola mantojuma un grāmatas konsultante/līdzautore), Jānis Krišjānis (muzeja „Anniņas” direktors) Ineta Liepniece (Gaujienas Infocentra vadītāja) Gaujienas „Anniņās” ar Mūzikas ievirzes dalībniekiem

p7123215-3_textmedium

Mūzikas ievirzes dalībnieki Jāzepa Vītola " Anniņās"


P7133253

Rasma Lielmane (ievirzes Ar vijoli pa pasauli vadītāja) tiekas ar 3x3 Mūzikas ievirzes dalībniekiem Alsviķu profesionālajā skolā


  Dalībnieku vārdā liels paldies ieviržu vadītājām Ritai un Lāsmai par paveikto sava novada mūzikas cilvēku un tradīciju parādīšanu 3x3 nometnes dalībniekiem!


Atsauksmes sūtīt gundars.kalnins@3x3.lv