Tuvojas 3x3 nometne Kazdangā

Lapas autori

Gundars Kalniņš

Daiga Bitiniece

Doties uz sākumu

WWW.3x3.LV

 Kazdangas pagasta mājas lapa

Created with Sandvox - The Website Builder for the Mac - publish blogs and photos on any host

Jūs gaida 3x3 nometne Kazdangā

No 19. līdz 26.jūlijam ļoti skaistā vietā - Liepājas rajona Kazdangā - notiks pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometne. 

Ar Kazdangas ļaužu atbalstu un atsaucību nometnes dalībnieki varēs izmantot Kazdangas Profesionālās vidusskolas, bērnudārza, modernā kultūras centra u.c. telpas. Kazdandznieki gādā, lai mums būtu ērta peldvieta, savukārt mēs, kas sapulcēsimies, kopīgā talkā sakopsim kādu daļiņu no lielā, skaistā Kazdangas pils parka.


Skatīt lielāku karti

Ko varēs iemācīties un apgūt

Tā kā nometnes pamatā ir latviskums, arī Kazdangas 3x3 nometnē liela daļa ieviržu būs veltītas folkloras un seno latviešu amatu apguvei.

Folkloras gudrībās iedziļināties, balsi vingrināt un kājas izlocīt varēsiet kopā ar Māru Mellēnu, Daci Prūsi, Ingu un Zani Stafeckām, Ilgu Reiznieci, Vivitu Skuruli u.c. Keramiku mācīs Anna Mētra un Gundega Peniķe, rotkalšanu Andris Garokalns, Andris Grebis, dzintara rotu darināšanu Armands Ausmanis.

To, kā mūsdienās var tikt pie sava tautas tērpa, rādīs un stāstīs Lia Mona Ģibiete, bet pie cepures no doņiem un kļavlapām palīdzēs tikt Sandra Stare.

Būs arheoloģijas ievirze (Guntis Zemītis), astroloģijas un meditācijas nodarbības (Džineta Skrinda un Ilmārs Lancenieks), dziedniecība (Ilze Ābele), darbosies ziepju darbnīca, notiks sveču liešana, varēs apgūt ģitārspēles pamatus, aušanu bez stellēm, gleznot, pīt klūdziņas, darināt mīkstās rotaļlietas no vilnas, spēlēt teātri utt. 

Kustību teātri vadīs Lilija un Edgars Lipori, vingrošanu un nūjošanu ierādīs Kristina Bernāne.

Nometnē vairākās ievirzēs varēs apgūt psiholoģijas zinības - nodarbības vadīs psiholoģes Līga Ruperte, Māra Tupese (ASV), Solveiga Miezīte (Kanāda). Mācītājs Māris Ķirsons no Kanādas vadīs ētikas un reliģijas ievirzi, baltu valodas varēs pētīt kopā ar valodnieku Austri Grasi. 

Savas nodarbības būs bērniem, viņi veidos savu animācijas filmu, kopā ar Lailu un Jāni Kirmuškām darbosies ar lellēm, zīmēs, veidos darbiņus no papīra, pērlītēm, apgleznos stiklu, varēs doties ganiņu gaitās, pavisam mazajiem kopā ar vecākiem notiks bēbīšu skola. 

Vakaram, izklaidei, informācijai 

Nometnes laikā ar pašu līdzdalību tiks uzņemta filma pēc Kazdangā dzīvojušā rakstnieka Māteru Jura romāna  Sadzīves viļņos. Nometnē darbosies sava televīzija un katru dienu iznāks avīze.

Daudzveidīgas būs nometnes vakara programmas. Varēsiet iepazīties ar Kazdangas puses ļaudīm, būs dižo stāstnieku vakars, Imanta Kalniņa dziesmu vakars, jauniešiem brīvais mikrofons utt. Viens no skaistākajiem mirkļiem būs pazīstamās vijolnieces Rasmas Lielmanes un pianista Venta Zilberta koncerts. Būs tradicionālais daudzinājums, kurā piedalīsies vīru folkloras kopa Vilki, piepalīdzot kopai Vilcenes

Aktīvākas dzīves piekritējiem katru pēcpusdienu būs sporta nodarbības, notiks tradicionālais nakts basketbols un nakts orientēšanās, neizpaliks zolītes turnīrs. Un, protams, latviskie danči un nīkšana ar pārrunām un dziedāšanu. 

Vienu dienu paredzēta ekskursija, lai iepazītu Liepājas puses ievērojamākās kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, satiktu interesantus, uzņēmīgus ļaudis.

Kā pieteikties

Paši kazdandznieki pieteikties varēs, gan nometnei sākoties, gan tās laikā.

Pārējiem, kas grib kļūt par nometnes dalībniekiem, jāraksta motivācijas vēstule nometnes vadītājai Daigai Bitiniecei e-pastā: daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv vai Pļavas ielā 5 – 23, Kuldīgā, LV – 3301. Vēstulē jāpastāsta, kāpēc vēlaties piedalīties 3x3 nometnē, īsi jāraksturo katrs no ģimenes, jāuzraksta savas koordinātes. Jautājumus droši varat uzdot pa tālruni 29463930 (Daiga). Nometnei pieteikties varat līdz 1. jūnijam. 

Par maksu

Tā kā šī ir vienīgā nometne Latvijā, kas pulcē ģimenes, tad priekšroka un izdevīgāki noteikumi ir ģimenēm. Ja no kodolģimenes piesakās vairāk par trim, tad neatkarīgi no bērnu skaita jāmaksā Ls 280 par nedēļu – no svētdienas līdz svētdienai. Vienai personai jāmaksā ir Ls 80, sākot no 7 gadu vecuma; līdz tam jāmaksā puse – Ls 40, bet pavisam maziem bērniem līdz 3 gadiem nometne ir par brīvu.

Ārzemju latviešiem jāmaksā 625 dolāri par ģimeni un 250 dolāri par vienu cilvēku un jāpiesakās pie Līgas un Arnolda Rupertiem: liga3x3@inserv.net vai 2141 Brunsink N.E. Grand Rapids, MI, 49503, USA. Tālr. 616 4568023.

Par organizatoriem

3x3 nometnes katru gadu organizē kāds no biedrības Trīsreiztrīs padomes. Parasti tās ir ģimenes ar lielu brīvprātīgā darba stāžu šais nometnēs. Arī mūsu ģimene – Daiga, Aldis un mūsu trīs meitas – esam šai kustībā kopš Alsungas nometnes 1995. gadā. Par darbu šais nometnēs neviens nesaņem algu, vienīgais atalgojums ir iespēja nedēļas laikā sasmelties gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, bagātināties emocionāli, apgūt latviskos dančus, kārtīgi izdziedāties un atrast jaunus draugus no citām valstīm.

Nelaidiet garām šo iespēju – būt uz viena viļņa ar līdzīgi domājošiem!

Daiga un Aldis Bitinieki, Kazdangas 3x3 nometnes vadītāji


Kazdangas 3x3 norise

Bitinieku foto albums

Bitinieku foto albums

Avīze "Austras koks" 

Informācija par Kazdangas 3x3