Preses publikācija


Atkal aicina 3x3 nometnes

Nu ir īstais laiks pieteikties vienai no šīs vasaras pasaules latviešu ģimeņu  3x3 nometnēm, kas notiks Latvijā. 

Ludzas rajona Malnavā tā būs no 29. jūnija līdz 6. jūlijam, bet Jelgavas rajona Zaļeniekos no 13. līdz 20. jūlijam.

Malnavā meklēs spēka avotus

Malnavieši lepojas ar savas puses vēsturi, sakoptu vidi,  tīru gaisu un mežiem, kas priecē un dot miera sajūtu.

Nometnieki tiks izmitināti studentu viesnīcā turpat Malnavas koledžas teritorijā. Skolā ir plašas mācību telpas, sporta zāle un darbnīcas, kurās varēs darboties nometnes dalībnieki. Nometnes tēma būs - mūsu spēka avoti. Senā parka Mīlestības kalniņā daudzinās tēvus.

Nometnes laikā būs iespēja doties arī tālākos ceļos, iepazīstot tās puses ļaudis.

Katru dienu darbosies vairāk nekā 30 ievirzes gan pieaugušajiem, gan bērniem, kuras vadīs Latvijā un pasaulē pazīstami lektori. Zināšanas paplašināt varēs ģimeņu seminārā, folkloras, literatūras un valodas, vēstures un politikas, veselības psiholoģijas u.c. ievirzēs. Prasmes varēs pilnveidot seno rotu, keramikas, kļavlapu un doņu cepuru gatavošanas, gleznošanas u.c. darbnīcās. Varēs sacerēt pasakas, gatavot latviskus ēdienus, spēlēt teātri, sportot, mācīties skaisti iekārtot māju, spriest par vides problēmām, veidot animācijas filmu utt.

Vakara programmas būs visai ģimenei, pēc tam varēs lekt dančus vai dziedāt senajā muižas klētī. 

Tā kā 6. jūlijā Rīgā notiks Dziesmu svētku dalībnieku gājiens, tad nometnes vadītāji Aloida un Viktors Jurčenko rūpēsies, lai visi interesenti laikus ierastos atpakaļ Rīgā.  

Sīkāka informācija: Aloida 29147431, e-pasts: aloida.jurcenko@3x3.lv vai 

viktorsfelis@ inbox.lv


Zaļenieku 3x3 moto - Atvases  

Jelgavas rajonā  Zaļeniekos nometnes darbības vieta būs pagasta centrā, kur blakus atrodas Zaļenieku arodskola ar dienesta viesnīcu, pamatskola,  bērnudārzs, bibliotēka, tautas nams, baznīca. Būs ap 45 dažādas ievirzes,  kurās varēs apgūt zinības, kas noderēs latviskuma kopšanai. Būs  nodarbības gan rokām, gan prātam. Danči, dziedāšana, nodarbības maziem   bērniem, jauniešiem, rotu kalšana, vēsture, latviešu valoda un   literatūra, folklora, teātris, vilku mācība, dabas iepazīšana, alus  brūvēšana, dzimtas vēstures pētīšana un u.c. ievirzes aicina  dalībniekus no bērna kājas līdz sirmam vecumam. 

Nometnes vadītājs Andris Tomašūns īpaši plānojis   vairākus pasākumus, lai izceltu nometnes moto Atvases.  
Jelgavnieks Modris Ziemelis paredzējis atklāt Zaļenieku arodskolā piemiņas plāksni savam tēvam, ko padomju vara represējusi kā  skolēnu pretošanas grupas vadītāju pēc Otrā pasaules kara. Rakstniece  Anna Žīgure vēlas uzlikt piemiņas akmeni savai vecaimātei Elzai Stērstei nopostīto māju vietā. Ir iecere atjaunot Zaļenieku pils muzeja ekspozīciju, atbalstīt Lilianas  Štaueres centienus izdot grāmatu par Zaļenieku pagasta literātiem. Arheologs Guntis  Zemītis un dabas pētnieks Guntis Eniņš aicinās  izrakumos un talkās pils parkā, avotu vietu sakopjot. Īpašs veltījums būs dzejniecei Aspazijai. Būs ekskursijās ar noslēgumu Tērvetē. Nīkšanas laikā darbosies  kafejnīca pilī, nakts dančus vadīs Ilga Reizniece. Būs lauku pirts. Un noslēgumā - gan izstādes, gan pašu   veidots koncerts. 

Interesenti var rakstīt: andris.tomasuns@vip.jelgava.lv

Kā pieteikties ārzemju dalībniekiem

Ārzemju dalībniekus uz Malnavas un Zaļenieku nometnēm lūdzam pieteikties līdz 1. jūnijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503 USA.  Tel. (616)456-8023, e-pasts liga3x3@iserv.net  

Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St., Chapel Hill Q 4069, Australia.  Tel. 61-7-3378-0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au  

Dalības maksa  ir $225.- US no personas, bet ne vairāk kā $575.- no kodolģimenes; bērniem līdz 7 gadiem –  puscena. Dalības maksā ietilpst dzīvošana, trīs ēdienreizes dienā, darba materiāli (izņemot rotu kalšanā), ik dienas nometnes avīze un transports no Rīgas un uz Rīgu. 


Trešā – Vadības loku nometne - Mazsalacā

Uz to no 23. līdz 27. jūlijam aicināti visi līdzšinējie nometņu vadītāji, lektori un citi darbinieki ar savām ģimenēm no visas pasaules, lai dalītos pieredzē un plānotu turpmāko 3x3 kustību. 

Iecerētas šādas ievirzes: laika organizēšana, latviešu valodas attīstība, garīgais spēks un tautas tradīcijas, veselības psiholoģija, darbs ar projektiem – pieaugušajiem. Izcilie latvieši, kustību teātris, latviski rotājumi, novadpētniecība (ar izbraukumiem pa apkārtni) un tautas dejas – visiem vecumiem. Vadītāju ģimenes locekļiem – jauniešiem un bērniem - grupu darba laikā būs iespēja darboties vai nu jauniešu klubā, vai žurnālistikā, vai gleznošanas plenērā, vilku mācībā, folklorā bērniem.  Abos darba cēlienos darbosies arī pusreizpuses nodarbības vismazākajiem. Arī brīvajā laikā pirms vakariņām dalībniekiem būs iespēja gan vienkārši atpūsties vai pavadīt laiku sarunās, gan nodarboties ar sportu, darināt cepures no kļavu lapām, iziet pļavā un mācīties par derīgiem augiem utt.

Vakara cēlienā - nometnieku pašu veidotās programmas un  kultūras pasākumi, ko cels priekšā vietējie ļaudis, bet naktīs - nīkšana un danči. Noslēguma dienā plānojam konferenci, kurā darba grupas piedāvās ieteikumus un priekšlikumus turpmākai 3x3 attīstībai. 

Šo nometni organizē Inese Krūmiņa un Inese Bērziņa.

Pieteikties pie I. Krūmiņas: inese3x3@gmail.com, tālr. 29-232391, adrese Murjāņu ielā 59, Rīga, LV-1024, Latvija.  Dalībmaksa – Ls 50 personai ( bērniem līdz 7 g.v. – puscena), bet ne vairāk kā Ls 150 kodolģimenei. ASV un Kanādas dalībnieki var līdz 1. jūnijam pieteikties pie Arnolda Ruperta.

Sīkāka  informācija: www.3x3.lv.
Daiga Bitiniece
Informācija par Malnavas 3x3