3×3 Rūjienā!


SAIETS

2017.gada 3×3 saiets notiks Rūjienā, no 2. līdz 9.jūlijam, mazā, stiprā un mīlētā pilsētā. Rūjienieši ir priecīgi un pagodināti uzņemt 3×3 saietu, saņemt svētību, emocijas un zināšanas, ko tas dod, un, dot pretī savu viesmīlību un bagāto mantojumu.

RujienasParks

3×3 Rūjiena 2017 saieta tēma ir ZEME, Zeme – būtne, Zeme – māte, zeme – stihija, zeme – Dzimtene, zeme – mēs. Saieta tēmu sajutām uzreiz un tā Rūjienai piederas, jo īpaši tāpēc, ka vēsturiski mūsu novads ir Latvijas brīvās zemniecības šūpulis, šeit sākās zemnieku brīvlaišana un šeit vēl joprojām saglabājušās pirmās mājas Latvijā, kas izpirktas no muižas. Šajā saietā īpaši dosim Zemei savu mīlestību.

NOTIKUMI

3×3 saieta pamats ir latviskums, tradīciju, attiecību un zināšanu kopšana un vairošana. Latviskums ir mūsu gabaliņš no senā pasaules vieduma, ko esam iznesuši cauri laikam, un, kas ļauj mums būt stipriem un augt, taču pasaulē ir virkne zināšanu, kas saskan un papildina mūsu latvisko mantojumu, daļu no kurām apgūsim arī 3x3Rūjienā.

Saieta programmā ietvertas tēmas, kas ir gan tradicionāli latviskas, gan mūsdienīgas, gan arī tādas, kas atspoguļo rūjieniešu uzkrātās zināšanas un prasmes. Kopumā būs pāri par piecdesmit ievirzēm, to vidū „Dabas dziedniecība un augi pirtī”, „Latviešu godi”, „Teātris”, „Metāla kalšana”, „Tautisko brunču darināšana”, „Mežs un medības”, „Dīķis kā mazdārziņš”, „Zemes bērnu – kristālu iepazīšana”, „Daiļdārzniecība un ainavas veidošana senāk un tagad”, „Meža un lauksaimniecības tehnikas iepazīšanas”, „Vidzemes pūralādes gatavošana”, „Ceļš pie sevis”, „Runas māksla”, „Ģimenes seminārs”, „Politika un retorika”, „Gleznošana” un virkne citu ieviržu.

Esam izveidojuši īpašu ieviržu bloku, kurā kopā darboties vecākiem un bērniem: „Radošās smilšu spēles lieliem un maziem”, „Kokles spēle”, „Galdniecība”, „Keramika”, „Ciemošanās lauku sētās”, „Bungu mācība” un citas.

Pašiem mazākajiem jautras nodarbības vadīs Rūjienas bērnu dārza “Vārpiņa” audzinātājas kopā Rūjienas vidusskolas skolniecēm.
Vakara programmās būs tikšanās ar aizraujošiem cilvēkiem, sporta aktivitātes, koncerti, bet naktīs pašas “svarīgākās” 3×3 aktivitātes – nīkšana un danči.

Saieta garīgā kulminācija Daudzinājums notiks ceturtdien Rūjas līča pļavā. Daudzinājums ir sena rituāla mūsdienu redzējums, kurā saieta dalībnieki sanāk kopā lai „daudzinātu” – ar vārdiem un dziesmām pavairotu – kādu domu. Šoreiz visi kopā, ar dabas spēku palīdzību, dosim Zemei savu mīlestību. Daudzinājumam gatavosimies gan veidojot savu izpratni par rituālu, gan tērpjoties savos goda tērpos; kādam tas būs tautas tērps, citam vienkārši balts krekls. Visi līdzdarbosimies ar savu klātbūtni, enerģiju, domām un dziesmām, dodot un smeļoties kopības izjūtu un spēku.

Sestdienā saieta noslēgumā būs dalībnieku darbu izstāde, kuru papildinās ieviržu vadītāju un vietējo ražotāju tirdziņš, kā arī noslēguma koncerts Rūjienas kultūras namā, nīkšana un danči līdz rīta gaismai.

VADĪTĀJI
Vaditaji2

Saietu veidojam mēs Sannija un Madars Kalniņi, kopā ar saviem četriem bērniem: Sofiju, Renāti, Marku un Darenu. Strādājam kopā ar draugu Ineses un Aināra Grīnvaldu, un, Aigas un Aigara Mežaļu, ģimenēm, ar kuriem ir kopīga pieredze 3×3 Smiltene 2014 organizēšanā. Mūsu pirmā 3×3 dalības pieredze ir Naukšēnos 2009.gadā, un, kopš tā laika mūsu dzīve ir daudz bagātāka ar cilvēkiem un zināšanām. Saietu vadam pirmo reizi. Ikdienā mūsu ģimene nodarbojas ar uzņēmējdarbību mežsaimniecības un lauksaimniecības jomās, kā ar dažādiem kultūrvēsturiskiem un sabiedriskiem projektiem. Mēs Kalniņi, esam vietējie, tāpēc tas ir dubults prieks, atbildība un gods, rīkot 3×3 saietu savās mājās. Šajā darbā mums, ar lielu pretimnākšanu un entuziasmu, palīdz un atbalsta Rūjienas novada pašvaldība, vietējie uzņēmēji un iedzīvotāji.

PILSĒTA UN NOVADS

Rūjiena atrodas pašos Latvijas ziemeļos, Rūjas krastos, 150 km no Rīgas un 40km no Valmieras. Pilsētas tiesības Rūjienai ir kopš 1920.gada, tās platība ir 7,8 km²un šobrīd pilsētā dzīvo 3,7 tūkstoši iedzīvotāju, bet visā novadā ap 6 tūkstošiem.
Rūjienieši savu pilsētu dēvē par zaļo mākslas pilsētu, taču Latvijā parasti to atpazīst pēc Rūjienas 

RujienaKarte

saldējuma, un to saietā varēs baudīt bagātīgi. Novadā, gluži kā pirms simts gadiem, ir spēcīgi attīstītas lauksaimniecības un mežsaimniecības jomas, darbojas arī kokapstrādes un pārtikas preču ražošanas uzņēmumi, strādā vairāki nelieli tekstiluzņēmumi.
Rūjienā ir ļoti aktīva sabiedriskā, sporta un kultūras dzīve, un bagāts vēstures un tradīciju mantojums, 

RujienaNoPutna


kuru tālāk nes stipri, vēstures notikumu un ziemeļu vēju rūdīti cilvēki. Pilsētā ir mūzikas, sporta un mākslas skolas, kas rūjieniešiem paaudzēs dod krietnu pamatu izglītības un prasmju kvalitātēm. Pilsētā burtiski zum no dažādām aktivitātēm – dejošanas, pieaugušo izglītības, tautas skolas, teātra, sporta. Lepojamies arī ar savu pūtēju orķestri “Tālavas taurētājs”.

RujienaNoPutna1-768x432


SAIETA SADZĪVE

Plānojam uzņemt ap 350 ciemiņus un vismaz simtu vietējos dalībniekus. Saiets aptvers visu pilsētu. Dienas pasākumi notiks Rūjienas vidusskolas lielajā ēkā, kas atrodas pie Rūjas, netālu no Rūjienas Sv.Bērtuļa draudzes viduslaiku baznīcas. Pie skolas ir jauna, liela sporta halle, kurā notiks maltītes un citi pasākumi. Aiz skolas ir jauni sporta laukumi āra aktivitātēm.

KulturasNams-768x525


Danči, nīkšana un citi vakara pasākumi notiks Rūjienas novada kultūras namā pilsētas centrā. Ēka ir 1913.gadā celtais Rūjienas saviesīgās biedrības nams, kurš arī nupat ir piedzīvojis atjaunošanu.Dalībnieku gulēšana paredzēta vairākās ēkās: “mazajā skolā”, bērnu dārzā, kā arī “lielajā skolā” un citviet. Jārēķinās, ka ēkas viena no otras ir 10-15 minūšu gājiena attālumā. 

MazaSkola-768x511


Ēkas atrodas klusās vietās, ir nupat izremontētas, ar jaunām, ērtām labierīcībām. Dalībnieki gulēs uz matračiem klašu telpās, tāpēc lūgsim dalībniekiem no Latvijas pēc iespējas ņemt savus matračus, gultasveļu un dvieļus, jo pilsētā nav infrastruktūras, kas to nodrošinātu.

Aicinām uz 3×3 saietu Rūjienā! Visi kopā veidosim prieka pilnu, siltu un mīļu sajūtu!

Sannija un Madars Kalniņi


© Gundars Kalniņš 2017