3x3 Skrundā

    

  Skrunda ir izveidojusies Ventas kreisajā krastā. Ordeņa pils tika celta pašā Ventas krastā, un arī netālu bija Skrundas muiža, bet vecākā Skrundas daļa atrodas tuvāk stacijai, kur ir Skrundas luterāņu baznīca, Baznīcas kapi, viena no vecākajām pilsētas ielām - Lielā iela un citas. Vecākā no tagadējām Skrundas mājām celta 1921. gadā un atrodas Saldus ielā.  gadā uzcelts tilts pār Ventu, 1961. gadā - kultūras nams. Pilsētā izveidots daiļdārzs ar dendrāriju un baseinu, kā arī ordeņa pils vietā pilskalnā - parks.

      Skrundas 3x3 nometnē 2002. gadā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku – latviešu ģimeņu triju paaudžu pārstāvju no visas pasaules. 60 lektori no septiņām valstīm: Latvijas, Krievijas, ASV, Kanādas, Zviedrijas, Vācijas, Austrālijas, lasīja lekcijas un vadīja nodarbības. Lai arī nometne bija par maksu – 35 lati no personas, tomēr ar šo naudu ir krietni par maz, tāpēc daudz palīdzējuši sponsori. Skrundas 

nometnes vadītāja Daiga Bitiniece informēja, ka tajā pašā gadā Neretā Latvijā rīkos vēl vienu 3x3 nometni. “Mēs palīdzam ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem veidot un saglabāt savu latvisko identitāti, bet Latvijā dzīvojošajiem – latvietību novērtēt,’’ – sacīja Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes priekšsēde, 3x3 kustības koordinatore ārzemēs Līga Ruperte.

    Skrundā bija 45 ārzemnieki: 10 no Krievijas, 12 no Amerikas, 8 no Zviedrijas, 7 no Vācijas, 4 no Austrālijas un pa 2 no Gruzijas un Kanādas. 

    Skrundas arodvidusskolā nometnes noslēgumā bija skatāms pasaules latviešu ģimeņu nometnes 3x3 dalībnieku veikums. Nedēļas nagla - Austrālijā dzīvojošā dramaturga Ulda Siliņa izrāde “Tu esi Skrundā, mans draugs!” Ieradās Saldus vietējās paaudzes deju kolektīvs ar draugiem no Norvēģijas un ansamblis Labākie gadi. Daiga Bitiniece ieviržu vadītājiem un arodvidusskolas darbiniekiem pasniedza Pampāļu keramiķes Lindas Kunstmanes darinātās krūzītes un ar laikraksta starpniecību pateicas atbalstītājiem. 

      Skrundas nometnē tika piedāvātas šādas ievirzes: jauniešu pārrunas, ģimeņu seminārs, latviskā dzīvesziņa 21. gs., vide un mēs, ētika un reliģija, floristika, žurnālistika un karikatūra, aušana ar stellēm, zīda apgleznošana, deja un kustība, latviskā virtuve, keramika, veselības psiholoģija, vēsture un politika, latviešu valoda, teātris, aušana bez stellēm, ādas apstrāde, knipelēšana, lelle manam bērnam, cepuru pīšana no doņiem, folkloras danči, rotkalšana, ganiņu gaitas, leļļu teātris, stikla apgleznošana, vilku mācība, rotkalšana, animācija koka rotaļlietu gatavošana, keramika, sports, pašaizsardzības māksla, “pa kurzemes takām”, folklora.

© Gundars Kalnins 2017