8. nometne

Nometnes zīme

VaidavasZime

Nometne notika 1994. gada 10. – 17. jūlijam.


Nometnes vadītājs Ivars Briedis.

Nometnes moto: „Šanas” – nīkšana, zīmēšana, ēšana, pīšana, aušana utt.


Vaidava ir vēstures elpas apdvesta vieta Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Kā uzskata vairāki vēsturnieki, iespējams, ka  te atradusies Beverīnas pils. No Vaidavas ciemata līdz pilskalnam, kuru sauc arī par Metimnes kalnu, ved takas, kas vijas apkārt Vaidavas ezeram. Briņķu silā atklāti interesanti akmens krāvumi, kas līdzīgi uz mūsu zemeslodes esot 150 vietās. Sešus km no ciemata plūst Gauja ar skaisto Sietiņiezi tās labajā krastā. Netālu ir Stoķu un Kalēju alas, Stoķu svētavots, Zviedru priede. Netālu atrodas Rubenes baznīca, pieminēta jau 1208.g. Indriķa Hronikā, pats autors bijis te priesteris un apglabāts baznīcā. Rubenes draudzes skolā mācījies Nobela prēmijas laureāts Pauls Valdens. Vaidavas dzirnavās dzīvojis Zeiboltu Jēkabs un te sarakstījis savus ”Ūdens burbuļus”.

„Šajā kopības nedēļā centīsimies ne tikai būt klāt, bet ar savu attieksmi mēģināsim dot citiem zināšanas, sirds siltumu un labvēlīgu attieksmi. Vienu nedēļu dzīvosim kā viena liela ģimene.” – tā Ivars briedis uzrunāja nometnes dalībniekus.


Programmā bija šādas aktivitātes:

Rīta lekcijas: Gaujas Nacionālais parks, Valmieras rajons šodien, Ziemeļvidzemes literatūras vēsture, Skujiņš - rakstnieks un Latvijas atgriešanās Eiropā.


Ievirzes: Ziemeļvidzemes literatūra (Valija Ruņģis, Dace Dalbiņa), ētika un filozofija (Ilga Grava, Māris Ķirsons), ģimenes seminārs (Līga Ruperte, Māra Tupese), zīmēšana (Sandra Konstante), keramika, gobelēnu veidošana (Inga Skujiņa), rotu kalšana, klūdziņu pīšana, adīšana, prievīšu aušana un pusreizpuse (Sarmīte Bogdanova, Sigita Juhņēviča).


Vakara pasākumi: Valmieras rajona vēsture ( V. Priedīte, I.Briedis), kamerkora „LAIPA” koncerts, A.Briedis par literatūru un „ŠANAS BIEDRĪBAS VIRSAITI”, diskotēka, dziedošais aktieris A. Vilims un visu dienu no 8.00 – 24.00 saviesīga Vaidavas pagasta 100 gadu jubilejas svinēšana.


Nometnes dalībniekiem bija iespēja doties pārgājienā uz Stoķu un Kalēju alām un braukt ekskursijā uz Burtniekiem un Mazsalacu.


Vaidavā tika aicināti piedalīties 200 dalībnieki apmēram 50 no Rietumiem, 12 no Austrumiem un pārējie no visiem Latvijas novadiem.


3x3 nometnes Vaidavas dziesma.


Mazs bij’ tēva novadiņis,

Bet diženi turējās.

Visi sīki kadiķīši

Zied sidraba ziediņiem.

Arājs ara kalniņā(i),

Avots tek lejiņā.

Netrūkst maizes arājam(i),

Ne ūdeņa avotam.

Visiem labi, visiem labi

Mana tēva zemītē:

Zaķim labi cilpu mest(i),

Rubeņam(i) rubināt.

Man pieder tēvu zeme

Ar visiem līdumiem.

Man pašam kungam būt,

Man pašam arājam.

(Latviešu tautas dziesma)