Vispasaules latviešu ģimeņu saiets              “Trīsreiztrīs” 50. reizi Latvijā!

Lai arī aizvadītā vasara nav aiz kalniem un  priekšā vēl ziema, bet daudzi no mums jau plāno nākamo vasaru. 

Arī mēs- Aloida un Viktors dzīvojam nākošās  vasaras gaidās, kad, pateicoties viļāniešu viesmīlībai, latvieši no malu malām no 28.jūnija līdz 5. jūlijam pulcēsies Latgalē,  lai nedēļu pavadītu latviskās kopības un sirsnīgas draudzības gaisotnē. 

Šis būs piektais mūsu vadītais saiets.  Kopš 1998. gada, kad pirmoreiz  vadījām 3x3 Adamovā,  ir pagājuši daudzi gadi. Pa šo laiku abi dēli un meita  ir izauguši. Esam vecvecāki trim brīnišķīgām mazmeitiņām. Visus šos gadus, esot 3x3 kustībā,  mūsu ģimeni ir vienojušas  ne tikai radnieciskās saites, rūpes vienam par  otru, bet arī vēlme iepazīt savu zemi,  savas tautas kultūru, tradīcijas, vēsturi. Kā vecāki,  savos bērnos esam centušies stiprināt apziņu,  ka mēs esam latvieši, un,  lai kādā pasaules malā arī mums liktenis būtu lēmis dzīvot, mūsu svēts pienākums šo apziņu nodot nākamajām paaudzēm. 

Bērni kopā ar draugiem un savām otrajām pusītēm  ir piedalījušies  3x3 saietu organizēšanas  darbā gan Dagdā, gan Malnavā, gan Liepnā. Arī šī saieta organizēšanā neiztiks bez viņu atbalsta.  

Mūsu vadītā saieta tēma būs saistīta ar jautājumiem, kas skar ikvienu no mums. 

Ar vārdu „saknes” mēs saprotam  dažādu augu, koku pazemes daļu, kas nodrošina auga virszemes daļas augšanai tik nepieciešamo barību un valgumu.  Par „saknēm” mēs dēvējam arī saikni ar Dievišķo pirmsākumu,  kā arī saikni ar savu dzimtu, savu zemi, tautu. 

Ja koka stumbru atdala no saknēm, tad koks iet bojā. Līdzīgi ir ar cilvēkiem un veselām tautām. Zaudējot saikni ar savu tautu, tās  kultūru, tradīcijām, vērtībām, tiek apdraudēta veselas,  stipras tautas pastāvēšana. 

Tāpēc Viļānu 3x3 saieta laikā centīsimies apzināt, izprast un  stiprināt saikni ar savām saknēm, ar saviem senčiem, pateicoties kuriem esam šeit, dzīvojam  savā brīvā valstī, kas arī nav  radusies no tukša gaisa, bet par to mūsu priekšteči ir maksājuši ar savām asinīm. Pilnveidosim prasmes saimniekot savā zemē.

Saiets   norisināsies   senā latgaļu apdzīvotā  vietā ar  bagātu  vēsturi.  

Mūsdienās Viļāni ir Latgales mazpilsētiņa. Viļāni atrodas Latgales centrālajā daļā 215 km attālumā no Rīgas un 27 km — no Rēzeknes. Kā apdzīvota vieta vēsturiskajos  dokumentos pirmo reizi Vilani minēti 1495.gadā, bet Viļānu dibināšanas gads nav īsti zināms.

     

 Muižnieku brāļu Riku valdīšanas laikā novads strauji attīstījās. 1752. gadā  tika  uzcelts klosteris un baroka stila baznīca, kura saglabājusies līdz mūsdienām.

 


Kopš 2009.  gada Viļānu pilsēta  ir  Viļānu novada centrs.  Par novada vēsturi dažādos vēstures posmos vairāk  varēs uzzināt apmeklējot  Viļānu novadpētniecības muzeju. 

Viļānu novads lepojas ar saviem cilvēkiem, kultūras bagātībām - dažādu amatu meistariem, kā arī mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem.  

Šobrīd pilsētā pārsvarā ir apkalpojošās sfēras uzņēmumi, ir vispārizglītojošā vidusskola, Austrumlatgales profesionālā vidusskola, kultūras nams, bibliotēka. Bērniem ir iespēja apmeklēt mūzikas un mākslas skolu, Viļānu bērnu un jauniešu centru. Novadā  darbojas AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale”.  Tiek veikti pētījumi dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs kā arī citi uzņēmumi. 

Lielākā daļa saieta aktivitāšu notiks Viļānu vidusskolas  un Kultūras nama telpās, kas atrodas pašā pilsētas centrā. 

Saieta dalībnieku apmešanās  paredzēta vairākās vietās.  Saieta norises vietas tiešā tuvumā dzīvošana būs vidusskolas telpās un klostera svētceļnieku mājā. Daļa dalībnieku apmetīsies  viesnīcas telpās, kas atradīsies apmēram 10 minūšu gājienā no skolas vai pie vietējiem iedzīvotājiem. Par apmešanos ārpus minētajām vietām  vienosimies atsevišķi.  Istabas būs gan  mazākam, gan  arī lielākam  iemītnieku skaitam. Būs siltais ūdens, darbosies dušas. Ēdienreizēs pulcēsimies skolas ēdamzālē. 

 Pašlaik top plaša un  daudzveidīga saieta programma, kas varētu būt interesanta un piemērota visu vecumu saieta dalībniekiem. Katru dienu trīs cēlienos darbosies  vairāki desmiti ieviržu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tiek plānotas jau tradicionālās ievirzes: ģimeņu semināri, politika, vēsture, folklora, latviskā virtuve, latviskie rokdarbi, muzicēšana, zīmēšana, veidošana, kā arī latviskās rotaļas un dejas, sporta aktivitātes utt.. Ievirzes  vadīs Latvijā un pasaulē pazīstami lektori kā arī  savu amatu pratēji.  Pašiem mazākajiem nodarbības būs kopā ar vecākiem, apmeklējot Bēbīšu skoliņu, bet pirmskolniekus gaidīs Sprīdīšu skoliņa. Dosimies tuvākās un tālākās ekskursijās.

Neizpaliks arī vakara programmas un ikvakara rituāli: kopīgā vakara dziesma, vakara pasaciņa mazajiem un vēlie vakara pasākumi: danči, vakarēšana kopā ar interesantiem cilvēkiem, kas viesosies Viļānos un, protams,  tradicionālā nīkšana ar sarunām un dziedāšanu.

 Informācija par saieta dienas kārtību un programmu būs pieejama februārī.  Turpmāk, lūdzu, sekojiet informācijai  mājas lapā www.3x3.lv un presē. 


Pieteikšanās

Ārzemju latviešus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie koordinatora Līgas Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023.  Dalības maksa ir US$350.- (277.- EUR) personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena)), bet nepārsniedzot $800.- (592.- EUR) kodolģimenei.

Latvijā dzīvojošie tautieši tiek aicināti rakstīt motivācijas vēstuli Aloidai un Viktoram Jurčenko, lai  pastāstītu  par sevi, kā arī pamatotu, kādēļ ģimenei svarīgi piedalīties 3x3 saietā. Pieteikties varēsiet pa e-pastu aloida.j@inbox.lv vai pa pastu Zilupes ielā 36, Rēzeknē, LV-4601. Tel. +371 29147431.  Pieteikties var līdz 15. maijam.

Dalībniekam no Latvijas maksa ir 130 eiro, bet nepārsniedzot 450 eiro kodolģimenei (vecākiem ar nepilngadīgajiem bērniem). 

© Gundars Kalniņš 2015