Zaļenieku 3x3

Nometne Zemgalē - Zaļeniekos, kas atrodas pusceļā no Jelgavas braucot uz Tērveti, notiks 2008.gadā no 13. līdz 20.jūlijam. Apmēram 350 nometnes dalībnieki dzīvos un strādās Zaļenieku pagasta centrā, kurā atrodas Zaļenieku arodskola, Zaļenieku pamatskola, bērnudārzs un Tautas nams. Nometnē aicinām piedalīties tos, kas interesējas par latviskuma kopšanu, pēta un apzina savas dzimtas vēsturi.  Ļoti priecāsimies par nometnes dalībniekiem, kuriem vēsturiskās saknes ir saistītas ar Zaļenieku pagastu. Nometnes vadmotīvi būs vārdi „Atvases” un ”Zaļš”. Mēģināsim dzīvot un domāt zaļi, arī vairāki pasākumi nometnes laikā būs saistīti ar to, kā šodienas paaudzes iemūžina savu vecāku un vecvecāku piemiņu. Pamatīgāk iepazīsim Zemgales novadu, tā bagāto kultūras mantojumu un tā čaklos ļaudis, kuri strādā novadā šodien. Jelgavnieks Modris Ziemelis paredzējis nometnes laikā pasākumu sava tēva, kurš pēc otrā pasaules kara vadījis Zaļenieku arodskolā jauniešu pretošanās grupu, piemiņas iemūžināšanai. Rakstniece, Anna Žīgure ar savu ģimeni vēlas nometnes laikā atgādināt par savu dzimtu, vecvecākiem Elzu Stērsti un Andreju Stērsti, atklājot piemiņas akmeni vietā kur bija vectēva dzimtās mājas "Kauliņi".  

Nometnes dalībniekiem būs pieejamas apmēram 45 dažādas izglītības un darbības ievirzes, no kurām lielākā daļa būs tradicionāla – tautas māksla, amatniecība, vēstures izzināšana, tuvākās apkārtnes iepazīšana, tikšanās ar vietējiem tautas mākslas un amatu kopējiem. Ģimeņu semināri, politika, Latvijas vēsture un Zemgales novads, reliģija un ētika, aušana, rotu kalšana, gleznošana, keramika, ādas apstrāde, animācija, lelles un maskas, latviskā Dievapziņa, mūzika un danči, cepuru taisīšana, pīšana, pļavu mācība, pirts, latviskā virtuve, folklora pieaugušajiem un bērniem, žurnālistika, teātris, jauniešu klubiņš, koklēšana, koris, vilku un vilceņu mācība, senās tekstilijas, floristika, alus darināšana ir tikai daļa no plānotajām ievirzēm gan maziem, gan lieliem. Īpaši izcelsim nometnes laikā dzimtu pētīšanu. Būs latviešu valodas mācīšana tiem, kuriem latviešu valodas prasmes spējas jāuzlabo. 

ASV un Kanādas dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. jūnijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA.  Tel.(616)456-8023, fakss (616)456-5963, e-pasts liga3x3@iserv.net  Austrālijā pieteikumus pieņem Arnis Siksna, 4 Marmindie St., Chapel Hill, Q 4069, Australia.  Tel 61-7-3378-0319, e-pasts a.siksna@mailbox.uq.edu.au   Dalības maksa ir $225.00 US personai, bet ne vairāk kā $575.00 kodolģimenei, bērniem līdz 7 gadiem puscena. Dalībniekiem  no  Latvijas  japiesakās  pie  Andra  Tomašūna andris.tomasuns@vip.jelgava.lv, dalības maksa ir Ls70.00 no personas, bet ne vairāk kā Ls180.00 no ģimenes, bērniem no 3 līdz 7 gadiem puscena. Dalības maksā ietilpst nedēļa apmešanās, trīs ēdienreizes dienā, darba materiāli (izņemot rotu kalšanā), nometnes avīze un transports no Rīgas un uz Rīgu. 

Visi mīļi gaidīti! 

Zaļenieku 3x3 nometnes vadītājs  Andris Tomašūns

Tomasuni
Informācija par Zaļenieku 3x3