3 x 3 Lūznavā 23.-30.jūlijā

 

Kas ir 3 x 3 ? Daudzi 3x3 kustības veidotāji uzskata, ka tas ir ideālas Latvijas minimodelis – katrs dalībnieks, attīstot un pilnveidojot sevi, ir piederīgs kopējai saimei. Visi dalībnieki kopā rada to vidi un sajūtas, ko apjaust var tikai klātesot 3x3 nometnē.

Nemainīgā un vienojošā lieta, kas raksturo nometni ir valoda – latviešu valoda un tradīcijas – daudzinājums, dievkalpojums, ekskursijas, danči, nīkšana, galda dziesma, vakara dziesma, ievirzes, kas  katrreiz iegūst jaunu skanējumu, ko nosaka vieta un cilvēki. 3x3 nometnes savdabību veido plašais dalībnieku vecuma un dzīves vietu loks.

 Ikvasaras 3x3 Latvijas kartē iezīmē arvien jaunus punktus.

2006.gada vasara kļūs nozīmīga Rēzeknes rajonam, ar 3x3 izgaismojot Lūznavas pagastu. Šī būs 32.nometne Latvijā.

 

 

 

Lūznavas pagasta centrs, skola, arodvidusskola atrodas vietā, kur savu vēsturisko elpu ir saglabājusi Lūznavas muižas ēka un parks. Tuvumā atrodas Zosnas, Vertukšņa un Rāznas ezers, Mākoņkalns, Liepukalns.

Nometnes mājvieta – Lūznavas arodvidusskola ar plašo mācību korpusu, sporta zāli, labiekārtotajām kopmītnēm. Skolas direktore Smuidra Štekele sadarbībā ar saviem kolēģiem ir apņēmusies gādāt par nometnes dalībnieku labsajūtu nedēļas garumā.

Nometnes vadmotīvs – Zeme. Zeme kā mājvieta, zeme kā maizes devēja, barotāja. Latgales pakalni, māls – sākotne sīkstu un darbīgu cilvēku amatam – podniecībai, keramikai, kura radīšanas brīnumu būs iespēja izjust kopas “Pūdnīku skūla” keramiķu cepļa izņemšanas laikā un ievirzēs.

 

IEVIRZES

Ikkatrs garīgu, emocionālu un fizisku piepildījumu gūs piedaloties daudzveidīgās ievirzēs- nodarbībās, ko vada dažādās valstīs dzīvojoši, pieredzējuši lektori, sava amata meistari, un kuras izvēlas atbilstoši vecumam un interesēm.

Māmiņas un tēti ar pašiem mazākajiem bērniem tiks gaidīti Dinas Ceples vadītajā bēbīšu skoliņā. Bērni līdz skolas vecumam veidos savu pasauli – rotaļās, pirkstiņdarbos – ½ x ½  ievirzē.

Arī šoreiz Līga Ruperte un Māra Tupese ģimeņu seminārā runās par katram nozīmīgām ģimenes un sadzīves problēmām, to risinājumiem. Lektores īpaši aicina piedalīties arī vietējos Lūznavas iedzīvotājus, izmantot iespēju klātbūt semināros, kas Latvijā ik vasaru ir ļoti pieprasīti.

Pašizziņas, savstarpējo attiecību jautājumus rosinās izprast Rudīte Raudupe, kas ir daudzu Latvijā izdotu grāmatu autore, kā arī Ineta Seile ievirzē “Pēdu un plaukstu dejas”.

Latviskās dzīvesziņas, veselīga dzīvesveida, pirtslietu noslēpumi tiks atklāti gan ievirzēs, gan pirts dienā.

Kā parasti risināsim arī reliģijas un ētikas jautājumus (Ieva Graufelde), tiksimies Latgales folkloras (Angelika Juško – Štekele) , valodas, novadpētniecības, žurnalistikas ievirzēs. Interesenti varēs iedziļināties latgaliešu valodas un literatūras skanējumā (Ilga Šuplinska).

Tiem, kas vēlas sevi izpaust mākslinieciski praktiskajā darbībā būs iespēja gleznot (Agra Rītiņa), darboties ar mālu (Gundega Peniķe un Latgales podnieki), aust bez stellēm (Inese Krūmiņa), apdrukāt audumus (Diāna Apele), darboties latviskajā virtuvē (Dzidra Šteinberga), darināt ādas izstrādājumus (Līga Sarkane), atklāt leļļu un citu mīļlietiņu darināšanas noslēpumus, piedalīties metālapstrādes, kokapstrādes, rotu darināšanas ievirzēs. Varbūt šīs vasaras smaržu spēs saglabāt paša rokām darināta doņu vai kļavu lapu cepure (Sandra Stare).

           Tautas mūzikas instrumentu izgatavošanas  un kopīgas muzicēšanas prasmes palīdzēs apgūt Gunārs un Rasma Igauņi.

Netiks aizmirsta arī sportošana un teātris.

Kā vienmēr jaunieši sev interesējošas lietas risinās jauniešu pārrunās, būs iespēja ierakstīt  tvartu (CD). Aizrautīgu laika pavadīšanu sola arī teātra sports un sporta spēļu turnīri, vilku mācības.

Danču soļus lieliem un maziem palīdzēs virknēt Ilga Reizniece.

Vīri varēs izmēģināt spēkus guļbūves uzciršanā, makšķerēšanā.

Visa ģimene kopā tiksies nometnieku kopējos rīta un pēcpusdienas referātos, vakara pasākumos, ekskursijā, dančos.

Gaidīsim nometniekus no tuvām un tālām zemes malām, lai kopā veidotu neaizmirstamu un piepildītu nedēļu.

Nometnes vadītāji – Aina un Gunārs Strodi. Kopā ar savām atvasēm Mārtiņu un Zandu klātbijuši 12 Latvijas nometnēs kopš 1998.gada, strādājot par ieviržu vadītājiem. Ikdienā veicamais darbs saistīts ar Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāti. Mūsu ģimenes 13.nometne būs īpaša, jo pirmoreiz būsim nometnes vadītāji. Ceram, ka izdosies īstenot ieceres, veicot nometnes sagatavošanas un norises darbus.

Pasākumu, ieviržu saraksts un to vadītāji vēl tiks precizēti un konkrētāku informāciju solam paziņot pavasara pusē.

Uz tikšanos Lūznavā.

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 2006. gada 1. maijam, rakstot vai zvanot Arnoldam Rupertam, 2141 Brunsink, N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023, fakss (616)456-5963, e-pasts liga3x3@iserv.net . Latvijas dalībnieki var pieteikties Lūznavas nometnei jau tagad, rakstot vēstules nometnes vadītājiem, kā arī pastāstot par savu ģimeni.  Adrese-  Kooperatīva iela 7-3, Rēzekne,  LV 4601, tel.4623728, 9631948, e-pasts aina@ru.lv  Oficiāla pieteikšanās Latvijā tiks paziņota nākampavasar – martā.

Informācija par 3x3 atrodama arī 3x3 mājas lapā www.3x3.lv

 

Aina un Gunārs Strodi, nometnes vadītāji

 

 


 

3x3

Copyright © 2006 3x3. All rights reserved.

00266